6.r DELO NA DALJAVO – 10. TEDEN (25.5. – 29.5.2020)

6.r DELO NA DALJAVO – 9. TEDEN (18.5. – 22.5.2020)

6.r DELO NA DALJAVO – 8. TEDEN (11.5. – 15.5.2020)

6.r DELO NA DALJAVO – 7. TEDEN (4.5. – 8.5.2020)

6.r DELO NA DALJAVO – 6. TEDEN (20.4. – 24.4.2020)

6.r DELO NA DALJAVO – 5. TEDEN (14.4. – 17.4.2020)

6.r DELO NA DALJAVO – 4. TEDEN (6.4. – 10.4.2020)

DELO NA DALJAVO – 3. TEDEN

MATEMATIKA

Načrt- delo na daljavo MAT 6

SLOVENŠČINA

6. r., Tedenski plan UU, 30. 3. 2020-3.4.2020

NEMŠČINA

NAVODILA TRETJI TEDEN TJN 6

NARAVOSLOVJE

NARAVOSLOVJE 6

GEOGRAFIJA

GEO 6, tedenski načrt 3. teden

ZGODOVINA

ZGO 6_tedenski načrt dela_30.3.do3.4.2020

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

TIT 6 30.3.-3.4.2020

GOSPODINJSTVO

NAVODILA ZA DELO DOMA_30.3.-3.4.2020

ODDELČNA SKUPNOST

NAVODILA ZA DELO 3. teden RU6

GLASBENA UMETNOST in MPZ

SU in MPZ (3. teden)

ŠPORT

Navodila za ŠPO 6.r _dečki- 3. teden, NAVODILA ŠPO 6_deklice

NIP ANGLEŠČINA

NIP TJA, Tedenski plan UU, 30. 3. 2020-3.4.2020

NIP ŠPORT

NIP ŠPO1 IN NIP ŠPO2 3. teden

NIP RAČUNLNIŠTVO

NIP RAČ 30.3.-3.4.2020

DELO NA DALJAVO – 2. TEDEN

MATEMATIKA

NAVODILA – 2. teden

SLOVENŠČINA

NAVODILO, 2. teden

Priloga: Kviz6

NEMŠČINA

NAVODILA – 2. teden

NARAVOSLOVJE

NAVODILA – 2. teden

GEOGRAFIJA

NAVODILA – 2. teden

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

NAVODILA – 2. teden 

GOSPODINJSTVO

NAVODILA, 2. teden

GLASBENA UMETNOST

NAVODILA – 2. teden

Priloga: Materinski dan

Obišči spletno učilnico https://padlet.com/katjavunderl/55hf8f5mnxag

ŠPORT

NAVODILA-2. teden, DEKLICE, NAVODILA-2. teden, DEKLICE čet

NAVODILA – 2. teden, DEČKI

NIP ŠPORT

NAVODILA – 2. teden

NIP RAČUNALNIŠTVO

NAVODILA – 2. teden

NIP ANGLEŠČINA

NAVODILO, 2. teden

MPZ

DELO NA DALJAVO – 1. TEDEN

MATEMATIKA

Naloge za ponavljanje in utrjevanje znanja rešuj v zvezek in zraven zapisuj datum, ko si posamezne naloge reševal:

Reši naloge na UL- naloge lahko rešuješ v zvezek (ni jih potrebno natisniti).

UL decimalna števila

UL koti

UL ulomki

Določi si urnik učenja doma in se s sošolci poveži preko socialnih omrežij, npr. what´s up, snapchat, mesenger, viber,…. Za pomoč lahko preko pametnih naprav prosiš sošolce ali pa vprašanje pošlješ na naslov tadeja.jurkovic@gmail.com.

SLOVENŠČINA

Rešite NPZ, ki ste ga dobili v šoli. Če imate možnost, si NPZ natisnite s spletne strani:

https://www.ric.si/mma/N191-101-2-1/2019061310490604/

Če NPZ naloge ne morete natisniti, odgovore zapišite v zvezek.

Rešitve bomo podali, ko se vrnemo v šolo.

Izpolnite dnevnik domačega branja in preberite knjigo, ki je na seznamu domačega branja. Izbrana knjiga naj bo iz neobveznega seznama domačega branja oz. iz domače zbirke knjig. Le-ta naj bo tvoji starosti primerna.

Ponavljajte in utrjujte snov, ki smo jo predelali do sedaj (tudi s pomočjo učnih listov, ki smo jih reševali pri urah slovenščine).

Svoje znanje lahko utrjujete tudi s pomočjo interaktivnih vaj na strani:

https://interaktivne-vaje.si/slovenscina_ps/skladnja_6_9r.html

Dnevnik domačega branja

NEMŠČINA

Rešite primer NPZ-ja, ki ste ga prejeli v četrtek, 12. 3. 2020.

V zvezek izdelajte miselni vzorec in tako ponovite besedišče. Vaje: https://interaktivne-vaje.si/

Rešujte vaje iz nemščine na spletu. Izberite vsebine, ki smo jih že obdelali.

NARAVOSLOVJE

Reši naloge v DZ od str. 120 do str. 123.

GLASBENA UMETNOST

Utrjevanje, ponavljanje

GOSPODINJSTVO

NAVODILA ZA DELO DOMA

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

Pojdi v naravo. Opazuj in spoznavaj naravne materiali v okolici. Pozanimaj se pri starših oz. starih starših kakšne izdelke (igrače) so si kot otroci izdelovali nekoč in iz kakšnih materialov. Poskusi kakšnega izdelati sam. Ko se vrnemo v šolo ga prinesi zraven, da ga boš predstavil sošolcem.

GEOGRAFIJA

V tem tednu si učenci naložite delovne zvezke, ki jih drugače nimamo in rešujte naloge.

Založba Rokus je za vse odklenila vse gradivo.

1.)Na www.irokus.si se najprej registriraj in nato potrdi mail.

2.)pod kategorijo brezplačna gradiva si naloži sledeče delovne zvezke:

Šesti razred Raziskujem zemljo 6, Novo potovanje (delovni zvezek) in utrjujejo znanje od strani 3-42, ker bomo ko bo mogoče ustno ocenjevali.

ŠPORT

Vaje za doma

Športne aktivnosti

NIP TJA

Odprite si spletno stran:

https://interaktivne-vaje.si/02_osnova/predmeti_meni/anglescina_meni_4_5.html

in rešujte naloge: HAPPY STREET 1: Numbers, Colours, Food, Mealtimes. VSAKDANJOST: Food and drink, Playroom toys, Time, Days, Months. ŠOLA: Colours, Numbers – vse, Alphabet.

Ponavljajte in utrjujte snov, ki smo jo predelali do sedaj (tudi s pomočjo učnih listov, ki smo jih reševali pri urah angleščine).

ZAPIS V ZVEZEK:

Narišite 10 ur (stenskih) in jim določite različni čas, npr. pol enih itd. Zraven zapišite koliko je ura, in sicer najprej v slovenščini in nato še v angleščini.

Ko se vrnemo, bo veliko ustnega spraševanja in testov, zato izkoristi čas, ko bomo doma in ne bo dodatnih obveznosti. Preko maila vam bom poslala še kakšen učni list in spodbudno misel.

MPZ

(Visited 87 times, 1 visits today)