Spletna stran OŠ Stročja vas http://www.os-strocjavas.si/
Spletne učilnice OŠ Stročja vas https://ucilnice.arnes.si/course/index.php?categoryid=7573
Elektronski učbeniki https://eucbeniki.sio.si/
Safe.si https://safe.si/
Varni na internetu https://www.varninainternetu.si/
Priporočila za izvedbo izobraževanja od doma https://www.arnes.si/priporocila-za-izvedboizobrazevanja-od-doma/