INTERESNA DEJAVNOST MENTOR/ICA RAZRED Čas izvajanja
PRVA POMOČ Sašo Fijavž 9. Po dogovoru
TEHNIČNI KROŽEK Nataša Rus 3., 4. Torek 6. uro
BRALNA ZNAČKA Janja Rajh 2. Po dogovoru.
BRALNA ZNAČKA Brigita Pušenjak 1. Po dogovoru
BRALNA ZNAČKA Boris Smodiš 3. Po dogovoru
BRALNA ZNAČKA Nataša Rus 4. Po dogovoru
BRALNA ZNAČKA Milena Pavličič Kozlar 5. Pon. 6. uro in po dogovoru
PRIPRAVA NA TEKMOVANJE Sašo Fijavž 4.- 9. Po dogovoru
IGRIVA MATEMATIKA Boris Smodiš 1. – 5. Petek 0.ura
GIMNASTIKA IN PLES Tina Matjašič 4. – 6. Po dogovoru
ŠPORTNI KROŽEK Janja Rajh 1. – 3. Torek 0. ura
VESELA ŠOLA Milena Pavličič Kozlar 4.- 9. Pred tekmovanjem

Tamburaški krožek

(nastopi)

Milena Pavličič Kozlar 4. – 9. Po dogovoru
Dramsko recitacijski krožek Petra Šijanec Koren 6. – 9. Po dogovoru
SUŠ Daniela Škrobar 4. – 9. Petek 0. uro ali po dogovoru
Šolski EKO vrt Brigita Pušenjak 1.- 3. Po dogovoru
GLEDALIŠKI KROŽEK Bernardka Marinič 6. – 9.  
   
LIKOVNI KROŽEK Alenka Antolič 1. – 3. Četrtek 6. uro
TAMBURAŠKI KROŽEK zunanji sodelavec Rafael Pavličič 4. – 9. Petek 6. uro
ČEBELARSKI KROŽEK Nataša Horvatić Dolamič 3. – 7. Po dogovoru
  SISTEMIZIRANE URE
OPZ. PEV. ZBOR Katja Vunderl 1. – 5. Ponedeljek 6. ura
Sreda 0. ura
MPZ PEV. ZBOR Katja Vunderl 6. – 9. Ponedeljek 7. ura
Sreda 6. in 7. ura ter nastopi
KOLESARSKI KROŽEK Sašo Fijavž 5. Po skupinah po pouku
FOLKLORA Brigita Pušenjak 1. – 9. Torek 5. ura
Četrtek 0.ura
TEHNIKA Marko Zanjkovič   Četrtek 6. ura