INTERESNA DEJAVNOST MENTOR/ICA RAZRED Čas izvajanja
PRVA POMOČ Sašo Fijavž 9. Po dogovoru
TEHNIČNI KROŽEK Nataša Rus 3., 4., 5 Ponedeljek 6. uro
MODELARSKI KROŽEK Marko Zanjkovič 7. – 9. Ponedeljek 6., 7. uro (prvi del šolskega leta)
BRALNA ZNAČKA Janja Rajh 3. Po dogovoru.
BRALNA ZNAČKA Brigita Pušenjak 2. Po dogovoru
BRALNA ZNAČKA Boris Smodiš 1. Po dogovoru
BRALNA ZNAČKA Nataša Rus 4. Po dogovoru
BRALNA ZNAČKA Milena Pavličič Kozlar 5. Pon.  6. uro in po dogovoru
BRALNA ZNAČKA Monika Šalamun 6. – 9. Sreda 1. uro in po dogovoru
PRIPRAVA NA TEKMOVANJE Sašo Fijavž 4.- 9. Po dogovoru
PRIPRAVA NA TEKMOVANJE Tina Matjašič 1. – 9. Po dogovoru
 ŠPORTNI KROŽEK Janja Rajh 1. – 3. Torek  0. ura
IGRIVA MATEMATIKA Boris Smodiš 1. – 5. Po dogovoru
VESELA ŠOLA Milena Pavličič Kozlar 4.- 9. Pred tekmovanjem

Tamburaški krožek

(nastopi)

Milena Pavličič Kozlar 5. – 9. Po dogovoru
Dramsko recitacijski krožek Petra Šijanec Koren 6. – 9. Po dogovoru
 SUŠ Bernardka Marinič 4. – 9. Petek 0. uro ali po dogovoru
Šolski EKO vrt Brigita Pušenjak 1.- 3. Po dogovoru
   
LIKOVNI KROŽEK Alenka Antolič 1. – 3. Četrtek  6. uro
TAMBURAŠKI KROŽEK zunanji sodelavec Rafael Pavličič 4. – 9. Petek 6. uro
ČEBELARSKI KROŽEK Nataša Horvatić Dolamič 4. – 9. Po dogovoru
NOGOMET Sašo Fijavž 1.– 5. Po dogovoru
   
OPZ. PEV. ZBOR Katja Vunderl 1. – 5.

Ponedeljek 0. uro

Sreda 6. uro

MPZ PEV. ZBOR Katja Vunderl 6. – 9.

Ponedeljek 6.,  7. uro

Sreda 7. uro ter nastopi

GLEDALIŠKI KROŽEK Bernardka Marinič 6. – 9. Po dogovoru
KOLESARSKI KROŽEK Sašo Fijavž 5. Po skupinah po pouku
FOLKLORA Brigita Pušenjak 1. – 9. Torek 5. uro in po dogovoru
TEHNIKA Marko Zanjkovič 4., 5., 6. Četrtek 6. uro