INTERESNA DEJAVNOST MENTOR/ICA RAZRED Čas izvajanja
PRVA POMOČ Sašo Fijavž 9. Po dogovoru
MODELARSKI KROŽEK Marko Zanjkovič 6. – 9. Ponedeljek 6. in 7. uro
BRALNA ZNAČKA Monika Šalamun 6. – 9. Po dogovoru.
BRALNA ZNAČKA Janja Rajh 2. Po dogovoru.
BRALNA ZNAČKA Brigita Pušenjak 1. Po dogovoru
BRALNA ZNAČKA Boris Smodiš 3. Po dogovoru
BRALNA ZNAČKA Nataša Rus 4. Po dogovoru
BRALNA ZNAČKA Milena Pavličič Kozlar 5. Petek 6. uro in po dogovoru
ANG.- NEM. BRALNA ZNAČKA Jasna Ivanušič 4. – 9. Po dogovoru
PRIPRAVA NA TEKMOVANJE Sašo Fijavž 4.- 9. Po dogovoru
IGRIVA MATEMATIKA Boris Smodiš 1. – 5. Sreda, 6.ura
LOGIKA in tekmovanja Tadeja Jurkovič 4. – 9. Po dogovoru
ŠPORTNI KROŽEK Janja Rajh 1. – 3. Petek 0. ura
VESELA ŠOLA Milena Pavličič Kozlar 4.- 9. Pred tekmovanjem

Tamburaški krožek

(nastopi)

Milena Pavličič Kozlar 4. – 9. Po dogovoru
Angleščina (Petra Šijanec Koren ) 5. Po dogovoru
SUŠ Daniela Škrobar 4. – 9. Petek 0. uro
Šolski EKO vrt Brigita Pušenjak 1.- 3. Po dogovoru
LIKOVNI KROŽEK Alenka Antolič 1. – 3. Torek 0. uro
USTVARJALNI KROŽEK Tea Koračin 1.- 5. Četrtek 6. uro
NOGOMET Sašo Fijavž 1. – 5. Ponedeljek 6. uro
TAMBURAŠKI KROŽEK zunanji sodelavec Rafael Pavličič 4. – 9. Petek 6. uro
ČEBELARSKI KROŽEK Nataša Horvatić Dolamič 3. – 7. Po dogovoru
OPZ. PEV. ZBOR Katja Vunderl 1. – 5.

Ponedeljek 0. ura

Sreda 6. ura

MPZ PEV. ZBOR Katja Vunderl 6. – 9.

Ponedeljek 6. in 7. ura

Sreda 7. ura in nastopi

KOLESARSKI KROŽEK Sašo Fijavž 5. Po skupinah po pouku
FOLKLORA Brigita Pušenjak 1. – 9. Torek 0. ura
TEHNIČNI KROŽEK Nataša Rus 4., 5., 6. Ponedeljek 6. uro
ANGLEŠČINA (Petra Šijanec Koren) Po dogovoru