SLIKE IZDELKOV UČENCEV V ČASU DELA NA DOMU

 

STROČJI ŽURNAL

2019, 2020

Datoteka

 

 
 

Arhiv prispevkov

 
 
 

OBVESTILA V ZVEZI S POTEKOM DELA ZARADI KORONAVIRUSA

USMERITVE ZA POTEK DELA IN ŽIVLJENJA NA OŠ Stročja vas od 1. 6. 2020

 

IZVEDBA DEJAVNOSTI DO KONCA ŠOLSKEGA LETA

Spoštovani starši, drage učenke, dragi  učenci!

Danes smo začeli izvajati pouk v vseh razredih in potrudili se bomo, da bo življenje in delo šole kljub določenim določilom, izvedli dobro in uspešno zaključili tudi to šolsko leto. Do konca šolskega leta bo izvedenih še nekaj dejavnosti, ki glede na situacijo zahtevajo določene prilagoditve. O načrtu izvedbe posameznih posebnih situacij in izvedbe posamezne posebne aktivnosti (valeta, podelitev spričeval, proslava ob državnem prazniku…) vas bomo pravočasno obvestili. Organizirali jih bomo v skladu s priporočili MIZŠ, ZRSŠ in NIJZ. To pomeni, da jih bomo izvedli znotraj oddelčne (razredne) skupnosti,  upoštevajoč priporočeno socialno distanco in pri zbiranju v skupinah dovoljeno število oseb. NIJZ organizacijo vsakršnih dogodkov odsvetuje. Dopustni so le dogodki, kjer so udeleženci le učenci iz istega razreda brez zunanjih udeležencev.

Obveščamo vas tudi, da interesnih dejavnosti (zbor, folklora), kjer so stiki med učenci iz različnih oddelkov, ne bomo izvajali.

 

Spoštovani starši.

V skladu z Okvirnim načrtom sproščanja omejitvenih ukrepov, ki jih je 29. 4. 2020 sprejela Vlada R Slovenije, so se  v šolske klopi v ponedeljek, 18. maja 2020, vrnili učenci od 1. do 3. razreda, v ponedeljek, 25. maja so se vrnili tudi devetošolci, sedaj pa šola odpira vrata za vse ostale učence.  Življenje in delo v šoli bo prilagojeno v skladu z navodili MIZŠ in NIJZ.

V osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom in zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami se

v ponedeljek, 1. 6. 2020 vračajo učenci 4. in 5. razreda,

v sredo, 3. 6. 2020 pa tudi učenci 6., 7. in 8. razreda.

Prilagamo Informacijo za starše, kjer smo nekoliko natančneje opredelili potek dela, vse pa bo še bolj jasno, ko bomo začeli vsa določila izvajati v praksi.

V skladu s priporočili NIJZ podajamo v prilogi obrazec izjave, v kateri zagotavljate, da je vaš otrok zdrav. Prosimo, da Izjavo izpolnite (podpišete) in vrnite najpozneje do PONEDELJKA, 1.6.2020. Podpisano izjavo lahko Vaš otrok prinese s seboj v šolo ali pa podpisano in skenirano pošljete na e-naslov: mateja.leskovar2@guest.arnes.si .

Vse o COVID-19 najdete na spletni strani NIJZ https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov

Skupaj nam bo uspelo, da tudi to šolsko leto pripeljemo do uspešnega zaključka.  

Vse dobro.                                                                 

Informacija za starše junij 2020

Pravila OŠ Stročja vas MAJ 2020
Izjava Šola

 Ravnateljica Mateja LESKOVAR POLANIČ s sodelavci

NEKAJ ZA UČENCE, UČITELJE IN STARŠE…

IZBOR IZBIRNIH PREDMETOV ZA ŠOL. LETO 2020/2021

Dragi učenci 6., 7., in 8. razreda.

Smo v drugem in zadnjem krogu izbora izbirnih predmetov. Izbrali ste 10 izbirnih predmetov, ki se bodo izvajali naslednje šolsko leto. V spletno učilnico (Oddelčna skupnost) boste dobili navodila za izbor izbirnih predmetov. Izbor bo možen od 5. 5. do 8. 5. 2020. Izberete tiste izbirne predmete (klik na modro puščico), ki jih boste imeli v naslednjem šolskem letu in te izbirne predmete boste imeli vključene septembra v urnik. Ko izbereš izbirne predmete, se samo odjaviš. V primeru nejasnosti se lahko obrneš na pedagoginjo
monika.panic-puconja@guest.arnes.si.

NEKAJ INFORMACIJ O PRAVICI IZREDNE DENARNE SOCIALNE POMOČI

 Spoštovani starši.

Ker se kar nekaj staršev obrača na nas v zvezi z vprašanji o pravici do izredne finančne pomoči, objavljamo povezavo, kje lahko dobite več informacij.
 Najenostavneje pa je, da se obrnete na Cente za socialno odelo Pomurje, Enota Ljutomer.

 https://www.csd-slovenije.si/obvestila/Nekaj%20informacij%20o%20pravici%20izredne%20denarne%20socialne%20pomo%C4%8Di/

Nasveti za starše

Napotki za učence
Šolski komunikacijski protokol PDF

Odredba Občine Ljutomer o zaprtju javnih objektov

Datoteka

Načrt OŠ Stročja vas

             

 

 

Prispevki