V šolskem letu 2018/2019 se izvajajo naslednji izbirni predmeti:

Družboslovno-humanistični Naravoslovno- tehnični
1.       ANGLEŠČINA I (7. razred) 1.       IZBRANI ŠPORT
2.       ANGLEŠČINA II (8. razred) 2.       ŠPORT ZA ZDRAVJE
3.       ANGLEŠČINA III (9. razred) 3.       POSKUSI V KEMIJI
4.       LIKOVNO SNOVANJE I
5.       GLEDALIŠKI KLUB
6.       ŠOLSKO NOVINARSTVO