V šolskem letu 2023/2024 se izvajajo naslednji izbirni predmeti:

Družboslovno-humanistični Naravoslovno- tehnični
ANGLEŠČINA I (7. razred) IZBRANI ŠPORT: ROKOMET
ANGLEŠČINA II (8. razred) ŠPORT ZA ZDRAVJE
ANGLEŠČINA III (9. razred) IZBRANI ŠPORT: PLES
FILMSKA VZGOJA OBDELAVA GRADIV-LES
  RAČUNALNIŠKA OMREŽJA
  POSKUSI V KEMIJI

 

Obvezne izbirne predmete (IP) izbirajo učenci od 7. do 9. razreda. Izberejo lahko 2 ali 3 ure IP. Kdor obiskuje javno glasbeno šolo pa lahko uveljavlja oprostitev obiskovanja IP.
Tako pri obveznih kot pri neobveznih IP se znanje učencev ocenjuje in ocene se vpišejo v spričevalo.

(Visited 239 times, 1 visits today)