V šolskem letu 2019/2020 se izvajajo naslednji izbirni predmeti:

Družboslovno-humanistični Naravoslovno- tehnični
1.       ANGLEŠČINA I (7. razred) 1.  SODOBNA PRIPRAVA HRANE
2.       ANGLEŠČINA II (8. razred) 2.  ŠPORT ZA SPROSTITEV
3.       ANGLEŠČINA III (9. razred) 3.  OBDELAVA GRADIV: UMETNE MASE
4.       LIKOVNO SNOVANJE I  4. UREJANJE BESEDIL
5.       GLEDALIŠKI KLUB