Informacija o izvajanju NPZ v šolskem letu 2021, 2022

Nacionalno preverjanje znanja je pisno preverjanje znanja, kjer vsi učenci 6. in 9. razreda v državi na isti dan rešujejo enake preizkuse pod enakimi pogoji, preverjajo pa se standardi znanja, določeni z učnim načrtom. Z nacionalnim preverjanjem znanja želimo prispevati k boljši kakovosti učenja, poučevanja, znanja in učinkovito sprotno preverjati kakovost učnih načrtov.

Opravljanje nacionalnega preverjanja znanja (NPZ) je obvezno za vse učence 6. in 9. razreda.

Ob koncu drugega obdobja se preverja znanje iz matematike, slovenščine in nemščine.

Ob koncu tretjega obdobja se preverja znanje iz slovenščine, matematike in zgodovine.

SREDA, 4. maj 2022
Slovenščina 

PETEK, 6. maj 2022
Matematika

TOREK, 10. maj 2022
Nemščina / Nemščina

INFORMACIJA ZA STARŠE IN UČENCE

POSKUSNO PREVERJANJE ZNANJA v 3. razredu

OŠ Stročja vas se je tudi to leto prijavila za izvedbo Poskusnega preverjanja znanja v 3. razredu v šolskem letu 2020/2021.
Državni izpitni center bo izmed prijavljenih šol izbral VZORČNE šole, ki bodo poskusno preverjanje opravile skladno z rokovnikom in navodili za izvedbo (šifre, določen potek).

Poskusno preverjanje za vzorčne šole:
– iz slovenščine (preizkus traja 45 minut) – 28.3.2022
– iz matematike (preizkus traja 45 minut) – 30.3.2022

Učenci bodo z dosežkom seznanjeni pri rednem pouku na enak način kot pri šolskem preverjanju – po 16.4.2022. Učenci bodo svoj preizkus lahko odnesli domov.

Sodelovanje učenca bo zabeleženo v Obvestilu o sodelovanju pri interesnih in drugih dejavnostih.
Vzorčne šole bodo prejele Analizo dosežkov, ki jo bo pripravil Državni izpitni center.

Dodatne informacije so na voljo na https://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/ .

 

(Visited 158 times, 1 visits today)