Informacija o izvajanju NPZ v šolskem letu 2022, 2023

Nacionalno preverjanje znanja je pisno preverjanje znanja, kjer vsi učenci 6. in 9. razreda v državi na isti dan rešujejo enake preizkuse pod enakimi pogoji, preverjajo pa se standardi znanja, določeni z učnim načrtom. Z nacionalnim preverjanjem znanja želimo prispevati k boljši kakovosti učenja, poučevanja, znanja in učinkovito sprotno preverjati kakovost učnih načrtov.

Opravljanje nacionalnega preverjanja znanja (NPZ) je obvezno za vse učence 6. in 9. razreda.

Ob koncu drugega obdobja se preverja znanje iz matematike, slovenščine in nemščine.

Ob koncu tretjega obdobja se preverja znanje iz slovenščine, matematike in državljanske vzgoje in etike.

Datumi opravljanja NPZ za šolsko leto 2022/2023:

ČETRTEK, 4. 5. 2023 SLOVENŠČINA 6. in 9. razred
PONEDELJEK, 8. 5. 2023 MATEMATIKA 6. in 9. razred
SREDA, 10. 5. 2023 NEMŠČINA 6. razred
SREDA, 10. 5. 2023 DRŽAVLJANSKA VZGOJA IN ETIKA 9. razred

INFORMACIJA ZA STARŠE IN UČENCE

POSKUSNO PREVERJANJE ZNANJA v 3. razredu

OŠ Stročja vas se je tudi to leto prijavila za izvedbo Poskusnega preverjanja znanja v 3. razredu v šolskem letu 2022/2023.
Državni izpitni center bo izmed prijavljenih šol izbral VZORČNE šole, ki bodo poskusno preverjanje opravile skladno z rokovnikom in navodili za izvedbo (šifre, določen potek).

Poskusno preverjanje za vzorčne šole:
– iz slovenščine (preizkus traja 45 minut) – 
– iz matematike (preizkus traja 45 minut) – 

Učenci bodo z dosežkom seznanjeni pri rednem pouku na enak način kot pri šolskem preverjanju.

Učenci bodo svoj preizkus lahko odnesli domov.

Sodelovanje učenca bo zabeleženo v Obvestilu o sodelovanju pri interesnih in drugih dejavnostih.
Vzorčne šole bodo prejele Analizo dosežkov, ki jo bo pripravil Državni izpitni center.

Dodatne informacije so na voljo na https://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/ .

 

(Visited 324 times, 1 visits today)