Zap. št. Strokovni delavci Raz. Predmet
1. Janja Rajh 1. vsi predmeti, DOP/DOD, mediacija, DSP
2. Brigita Pušenjak 2. vsi predmeti, DOP/DOD, ID- folklora
3. Boris Smodiš 3. vsi predmeti, DOP/DOP, DSP, ID TEH
4. Nataša Rus 4. vsi predmeti, (razen ŠPO), DOP/DOD, JUV, DSP
5. Milena Pavličič Kozlar 5. vsi predmeti (razen ŠPO, TJN), DSP, DOP/DOD
6. Nataša Horvatić Dolamič 6. BIO, PUT, ORPRV, OPB, DSP, JUV
7. Tadeja Jurkovič 7. MAT 6.,7., 8., 9.   r, $MAT 5,FIZ, DOP/DOD, JUV, LAB
8. Jasna Ivanušič 8. TJN 5., 6., 7., 8., 9. r, DOP/DOD, , IP: AN 7., 8., 9. r
9. Marko Zanjkovič 9. $MAT 6.,7., 8., 9. r, TIT, NIP TEH, NIP RAČ, R_OID,
10. Bernardka Marinič/ Petra Šijanec Koren   SLJ, IP GKL, DOD/DOP, I DNU
11. Monika Šalamun   $TJN 6., 7., 8., 9. r, DKE, ZGO, KNJ, DSP
12. Daniela Škrobar   KEM, NAR, DNU, LAB, OPB, DOP/DOD, IP POK, DSP
1. Sašo Fijavž   ŠPO 4., 6., 7., 8., 9. r, OPB, IŠP, ŠZZ
2. Tina Matjašič   ŠVZ, IŠP, OPB, JUV
3. Katja Vunderl   GUM 6., 7., 8., 9. r, OPZ, MPZ
4. Mateja L. Polanič   RAV, JUV
5. Monika Panič Puconja   DSP, PUT, DNU, SVD (šola in vrtec), OPB
6. Alenka Antolič   2. strokovna delavka v 1. r, JUV
7. Mojca Stajnko   spremljevalka GOO
8. Vitomir   Kaučič   LUM, LS I
9. Alan Dreven   GEO
10. Nina Orgolič Štuhec   DSP
11. Nataša Magdič Kukolj   $SLJ 6., 7., 8., 9. r. (skupine)
12. Metoda Ljubec   TJN 2. r., 6., 7. r., NIP 1. r NEM
13. Aleksander Veronik   NIP TJA 4. 5., 6.
14. Alenka Tancoš   DSP
15. Kaja Plohl   logoped
16. Tea Koračin   OPB, DSP
17. Darja Makoter   GOS 6
18. Nina Vozlič   Org. šol. preh.