zap. št. strokovni delavci razredništvo predmet
1. Boris Smodiš 2. vsi predmeti, DOP/DOD,  DSP
2. Brigita Pušenjak 3. vsi predmeti, DOP/DOD,  ID- folklora
3. Janja Rajh 1. vsi predmeti, DOP/DOP, DSP,
4. Nataša Rus 4. vsi predmeti, (razen ŠPO), DOP/DOD, DSP
5. Milena Pavličič  Kozlar 5. vsi predmeti (razen ŠPO, TJN), DOP/DOD
6. Daniela Škrobar 6. KEM, NAR,  LAB, OPB, DOP/DOD
7. Tina Matjašič 7. ŠVZ, ŠZZ, OPB
8. Nataša Horvatić Dolamič 8. BIO, OPB, DSP
9. Petra Šijanec Koren 9. SLJ, IP GKL, DOD/DOP, NIP TJA 4., 5.,6. r, DSP
10. Jasna Ivanušič   TJN  5., 6., 7., 8., 9. r, DOP/DOD, , IP: AN 7., 8., 9. r
11. Marko Zanjkovič   $MAT 6., 7., 9.  r, TIT 6.,7., 8., NIP RAČ, R_OID, IP OGL, IP ROM
12. Bernardka Marinič   $SLJ 6., 7.,  9. r. (skupine), DKE 7., 8. r, JUV
13. Monika Šalamun   $TJN 5., 6.,  7., 9. r,  ZGO 6., 7., 8., 9. r,  KNJ
14 Sašo Fijavž   ŠPO 4., 5., 6., 7., 8., 9. r, OPB,  IŠP
15 Tadeja Jurkovič   MAT 6.,7., 8., 9.  r, FIZ,  DOP/DOD, JUV,
16 Katja Vunderl   GUM 6., 7., 8., 9. r, OPZ, MPZ, JUV
17 Mateja L.  Polanič   RAV, DNU
18 Monika Panič   DSP, PUT, DNU, SVD (šola in vrtec), OPB
19 Alenka Antolič   2. strokovna delavka v 1. r, OPB,  JUV, vrtec
20 Mojca Stajnko   spremljevalka GOO
21 Vitomir  Kaučič   LUM, LS I
22 Alan Dreven   GEO
23 Nina Štuhec   DSP
24 Metoda Ljubec   TJN 2. r., 6., 7. r., NIP 1. r NEM
25 Alenka Tancoš   DSP
26 Tjaša Čamernik   logoped
27 Darja Makoter   GOS 6
28 Nina Vozlič   Organizator šolske prehrane šola in vrtec