Šolsko leto 2023, 2024

Letni delovni načrt šole 2023, 2024

Poročila o delu ŠOLE 2022, 2023

Načrt samoevalvacije 2023, 2024

Poročilo samoevalvacije 2023, 2024

Razvojni načrt 2023, 2024

Pravila šolskega reda

PRILOGA – KRŠITVE, POSTOPKI IN UKREPI

 

(Visited 810 times, 1 visits today)