Šolsko leto 2021,2022

Letni delovni načrt šole 2021,2022

Poročila o delu ŠOLE 2020 2021

Pravila ravnanja v OŠ STROČJA VAS v razmerah, povezanih s COVID-19

(Visited 258 times, 1 visits today)