Šolsko leto 2022, 2023

Letni delovni načrt šole 2022, 2023

Poročila o delu ŠOLE 2021, 2022

Načrt samoevalvacije 2022, 2023

Poročilo samoevalvacije 2022, 2023

Razvojni načrt 2022, 2023

Pravila šolskega reda

PRILOGA – KRŠITVE, POSTOPKI IN UKREPI

 

(Visited 586 times, 1 visits today)