Šolsko leto 2019,2020

Letni delovni načrt šole za šolsko leto 2019/2020 Datoteka

Poročilo o izvedbi letnega delovnega načrta šole 2018,2019 Datoteka

Samoevalvacijsko poročilo na ravni šole 2017,2018