Šolsko leto 2020,2021

Letni delovni načrt šole za šolsko leto 2020/2021

Pravila ravnanja v OŠ STROČJA VAS v razmerah, povezanih s COVID-19

Navodila in protokoli za delo na daljavo okt. 2020

Poročilo o izvedbi letnega delovnega načrta šole 2019,2020

Samoevalvacijsko poročilo na ravni šole 2019,2020

(Visited 63 times, 1 visits today)