Svetovalna delavka: Monika Panič, prof. ped. in zgo.

Vprašalnik je dosegljiv v elektronski obliki tukaj: Vprašalnik o izobraževalni in karierni poti za osnovnošolce/ke

Osnovne informacije

Delo šolske svetovalne službe

Delo svetovalne službe v vrtcu

Otroci s posebnimi potrebami

Delo z nadarjenimi učenci

Karierna orientacija

Vpis v OŠ

(Visited 643 times, 1 visits today)