Svetovalna delavka: Monika Panič, prof. ped. in zgo.

Osnovne informacije

Delo šolske svetovalne službe

Delo svetovalne službe v vrtcu

Otroci s posebnimi potrebami

Delo z nadarjenimi učenci

Karierna orientacija

Vpis v OŠ