SPLOŠNI PODATKI:

Naslov zavoda: OŠ Stročja vas; Stročja vas 101; 9240 Ljutomer

Ravnateljica zavoda: Mateja LESKOVAR POLANIČ

Poslovna sekretarka: Andreja ZADRAVEC, Bojana GOŠNJAK

Računovodkinja: Jožica RUDOLF

Šolska svetovalka: Monika PANIČ PUCONJA

Knjižničarka: Monika ŠALAMUN

Računalnikar: Marko ZANJKOVIČ

Telefon: 02/584-86-10

Ravnateljica: 02/584-86-11

Tajništvo in fax: 02/584-86-10

Vrtec: 02/582-13-54

E-mail: o-strocjavas.ms@guest.arnes.si, vrtec.strocjavas@guest.arnes.si

spletna stran: www.os-strocjavas.si

št. trans. računa: 01263-6030665958 davčna številka: 91516943