Šolska shema je nov ukrep skupne kmetijske politike in pomeni pomoč za oskrbo s sadjem in zelenjavo ter mlekom in mlečnimi izdelki v izobraževalnih ustanovah. Izvajati se je začela v šolskem letu 2017/2018. Strategijo za izvajanje je pripravila medresorska delovna skupina na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s podporo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstva za zdravje, Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije in Gospodarsko zbornico Slovenije. Izvajalec ukrepa je Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Namen ukrepa je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih.

Evropska komisija je po obsežni študiji ugotovila, da je šolska shema eden od ukrepov, ki bi lahko dolgoročno pripomogel k izboljšanju trenutnega stanja. V ta namen je Evropska unija državam članicam namenila določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov učencem, pri čemer je dala velik poudarek pomembnosti vključevanja spremljajočih izobraževalnih in promocijskih aktivnosti.

V šolski shemi se tako učencem brezplačno razdeljuje dodatni obrok sadja in zelenjave oziroma mleka in mlečnih izdelkov ter se jih skozi različne dejavnosti povezuje s kmetijstvom, izobražuje o zdravih prehranskih navadah, lokalnih prehranskih verigah, ekološkemu kmetovanju, trajnostni pridelavi, preprečevanju zavržkov hrane idr.

Naša šola učencem kot dodatni obrok razdeljuje sadje, ki je ves čas na razpolago v sadnih kotičkih šole.

Na spletni strani Shema šolskega sadja in zelenjave  lahko učenci in starši najdete informacije o izvajanju ukrepa ter različna gradiva v zvezi s sadjem in zelenjavo.

Načrt Shema šolskega sadja Datoteka