URNIK IZPOSOJE ŠOLSKE KNJIŽNICE 
PROTOKOL ŠOLSKE KNJIŽNICE v času epidemije COVID 19
BRALNA ZNAČKA OD 6. DO 9.r.
BRALNA ZNAČKA v času šolanja na daljavo
E-KNJIGE IN POSNETKI PRAVLJIC

Obvestilo o gradivih šolskega učbeniškega sklada

Izjava o odpovedi učbeniškega sklada

Seznam gradiv za naslednje šolsko leto 2021/2022

Seznam gradiv_vsi razredi_š.l. 2021 2022

Spletne povezave do papirnic

NAČRT DELA ŠOLSKE KNJIŽNICE

Knjižničarka na OŠ Stročja vas izvaja naslednja dela:

1. INTERNO BIBLIOTEKARSKO DELO

 • NABAVA IN OBDELAVA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA
 • UREDITEV IN STROKOVNA POSTAVITEV KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

2. BIBLIO-PEDAGOŠKO DELO

 • KNJIŽNIČNA INFORMACIJSKA ZNANJA
 • INDIVIDUALNO DELO Z UPORABNIKI KNJIŽNICE
 • SKUPINSKO DELO Z UPORABNIKI KNJIŽNICE

3. OSTALE DEJAVNOSTI KNJIŽNICE

 • MOTIVACIJA ZA BRANJE – interesna dejavnost BRALNA ZNAČKA
 • PROJEKT RASTEM S KNJIGO
 • UČBENIŠKI SKLAD
 • IZPOSOJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

PRAVILA VEDENJA V ŠOLSKI KNJIŽNICI OŠ STROČJA VAS

 KAJ V KNJIŽNICI NE POČNEM? (10 X NE) 

 • Ne vpijem.
 • Ne uporabljam mobilnega telefona.
 • Ne jem in ne pijem.
 • Se ne lovim in ne skrivam.
 • Ne tekam po knjižnici.
 • Ne hodim po sedežih.
 • Ne preklinjam.
 • Se ne pretepam.
 • Ne trgam in uničujem knjig.
 • Se iz drugih ljudi ne norčujem. 

KAJ V KNJIŽNICI POČNEM? (10 X DA)

 •  Najdem svoj mir.
 •  Berem knjige in revije.
 • Bogatim svoj besedni zaklad.
 • Se učim.
 • Delam domačo nalogo.
 • Iščem literaturo za bralno značko in referate.
 • Se pogovarjam o prebrani literaturi.
 • Uporabljam računalnik za iskanje informacij.
 • Pišem referate.
 • Pomagam drugim učencem in sošolcem.

KNJIŽNIČNI RED K N J I Ž N I C E OŠ STROČJA VAS

POSLOVNIK ŠOLSKE KNJIŽNICE DOLOČA: 

 • Članarine v šolski knjižnici ni.
 • Izposoja poteka s pomočjo knjižnične izkaznice.
 • Knjigo lahko prebiraš 14 dni.
 • Naenkrat imaš lahko doma le tri izposojene knjige.
 • Revije in referenčno gradivo (leksikoni, slovarji, učbeniki, enciklopedije) je možno uporabljati samo v prostorih knjižnice.
 • Gradivo si lahko rezerviraš.
 • Poškodovano ali izgubljeno gradivo, uporabnik nadomesti z novo enoto. Če gradiva ni mogoče nadomestiti z ustreznim novim, plača uporabnik trikratno tržno ceno knjige.
 • Delovni čas knjižnice je vpisan na urniku naše knjižnice (objavljen na spletni strani šole in oglasni deski knjižnice).
 • Vstop v knjižnico s hrano in pijačo ni dovoljen.
 • Pred vstopom v knjižnico je potrebno izključiti mobilne telefone.

Knjižničarka: Monika ŠALAMUN

SEZNAM DOMAČEGA BRANJA ZA ŠOL. LETO 2020,2021

DOMAČE BRANJE ZA 9. razred

DOMAČE BRANJE ZA 8. razred

DOMAČE BRANJE ZA 7. razred

DOMAČE BRANJE ZA 6. razred

 

(Visited 324 times, 1 visits today)