Predmetnik osnovne šole – splošni Datoteka

 

FLEKSIBILNI PREDMETNIK za šolsko leto 2018/19

V 2. in 3. triletju po sklepu Sveta zavoda OŠ Stročja vas izvajamo fleksibilni predmetnik.

razred I. časovno obdobje II. časovno obdobje
6. LUM GUM
7. GUM LUM
8. LUM GUM
9. GUM LUM