Predmetnik osnovne šole – splošni Datoteka

 

FLEKSIBILNI PREDMETNIK za šolsko leto 2019/20

V 2. in 3. triletju po sklepu Sveta zavoda OŠ Stročja vas izvajamo fleksibilni predmetnik.

razred I. časovno obdobje II. časovno obdobje
6. LUM GUM
7. TIT/LS1/GKL GUM/SPH
8. GUM/TIT1/OGUS/LS1 DKE/TIT2/UBE/SPH
9. GUM/OGUS/LS1 LUM/UBE/SPH