mednarodni Erasmus+ projekt

AKTIVER BÜRGER-AKTIVER SCHÜLER

 

  1. OPIS PROJEKTA

V šolskih letih 2018-2020  bomo učitelji in učenci šole sodelovali v  mednarodnem Erasmus+ projektu z delovnim naslovom Aktiver Bürger-aktiver Schüler. Sodelujoče šole, ki jih koordinira Grčija, so poleg Slovenije še Nemčija, Romunija in Litva.  Delovni jezik našega mednarodnega sodelovanja je spet nemščina, tako da bodo učenci svoje znanje prvega tujega jezika lahko še bolj utrdili in poglobili. Tematsko  bomo učenci in učitelji skozi različne skupne in interne dejavnosti razvijali zanesljivo  vzgojo za vrednote.

Učitelji bodo v projektu izmenjali svoje ideje za poučevanje in primerjali šolske sisteme. Hkrati pa bomo vsi skupaj spoznavali drugačne kulture in se učili strpnosti do drugih in drugačnih. Aktivnosti lahko spremljate na oglasni deski v šoli, šolski spletni strani in na naši skupni spletni strani vseh partnerjev projekta.

2. PARTNERSKE DRŽAVE IN ŠOLE:

-GRČIJA: 20 Gymnasio Kalamatas: https://2gym-kalam.weebly.com/

-LITVA: Taurages „Aušros“ progimnazija : http://tauragesausra.lt/

-ROMUNIJA: Scoala Gimnaziala Bautar: https://scoli.didactic.ro/scoala_cu_clasele_i_viii_bautar_bautar

-NEMČIJA: Anne-Frank-Schule Linden: http://www.afs-linden.de/

3. SKUPNE SPLETNE STRANI

4. AKTIVNOSTI V SKLOPU PROJEKTA:

  • 1.delovno srečanje učiteljev vseh partnerskih držav v Grčiji
  • PREDSTAVITVENI DAN ERASMUs+ PROJEKTA z delavnicami v sklopu dneva dejavnosti za celotno šolo