5.r DELO NA DALJAVO – 10. TEDEN (25.5. – 29.5.2020)

5.r DELO NA DALJAVO – 9. TEDEN (18.5. – 22.5.2020)

5.r DELO NA DALJAVO – 8. TEDEN (11.5. – 15.5.2020)

5.r DELO NA DALJAVO – 7. TEDEN (4.5. – 8.5.2020)

5.r DELO NA DALJAVO – 6. TEDEN (20.4. – 24.4.2020)

5.r DELO NA DALJAVO – 5. TEDEN (14.4. – 17.4.2020)

5.r DELO NA DALJAVO – 4. TEDEN (6.4. – 10.4.2020)

DELO NA DALJAVO – 3. TEDEN

DELO NA DOMU, 3. teden

NEMŠČINA

NAVODILA TRETJI TEDEN TJN 5

ŠPORT

Navodila za ŠPO 5.r – 3. teden

NIP ANGLEŠČINA

NIP TJA, Tedenski plan UU, 30. 3. 2020-3.4.2020

NIP ŠPORT

NIP ŠPO1 IN NIP ŠPO2 3. teden

NIP RAČUNLNIŠTVO

NIP RAČ 30.3.-3.4.2020

3. TEDEN_OPB 4., 5. r.

DELO  NA DALJAVO – 2. TEDEN

NAVODILA – 2. teden

Priloge:

GUM – Kje so note doma

NEMŠČINA

NAVODILA – 2. teden

ŠPORT

NAVODILA – 2. teden

NIP ŠPORT

NAVODILA – 2. teden

NIP RAČUNALNIŠTVO

NAVODILA – 2. teden

NIP ANGLEŠČINA

NAVODILO, 2. teden

OPZ

OPB

DELO NA DALJAVO – 1. TEDEN

Navodila za delo doma za učence 5. razreda

Dogovorili smo se, da boš razmislil in poiskal podatke po spletu in knjigah o Italiji, saj jo bomo mogli predstaviti na odru in pripraviti stojnico. Razmišljaj o značilnostih Italije, naravnih in kulturnih znamenitostih, jedeh , običajih in navadah ljudi, znamenitih italijanskih besedah, ki jih mogoče poznaš tudi ti … Razmisli, na kakšen način bi to tudi predstavili na odru in stojnici.

  1. Dobil si naloge o bralnem razumevanju. Reši jih.
  2.  Pri MAT rešuj naloge v SDZ od str. 84 do 86.
  3. Nadaljuj z naslovi PROSTPRNINA IN ČAS.
  4. Pri DRU reši naloge v SDZ od str. 70 do 73. V zvezke oblikuj krajši zapis v obliki miselnega vzorca ali povzetka.
  5.  Preberi tudi knjige za bralno značko in reši delovne liste, če še tega nisi opravil.
  6.  Ob e-gradivu ponovi in poj pesmice, ki smo se jih učili v tem šolskem letu pri GUM. Ponovi tudi glasbene pojme v skrinjici in note ter se pripravi za ustno ocenjevanje.

NEMŠČINA

Rešite učni list Im Winter, ki ste ga prejeli v četrtek, 12. 3. 2020.

Vaje: https://interaktivne-vaje.si/

Rešujte vaje iz nemščine na spletu. Izberite vsebine, ki smo jih že obdelali.

ŠPORT

Vaje za doma

Športne aktivnosti

NIP TJA

Odprite si spletno stran:

https://interaktivne-vaje.si/02_osnova/predmeti_meni/anglescina_meni_4_5.html

in rešujte naloge: HAPPY STREET 1: Numbers, Colours, Food, Mealtimes. VSAKDANJOST: Food and drink, Playroom toys, Time, Days, Months. ŠOLA: Colours, Numbers – vse, Alphabet.

Ponavljajte in utrjujte snov, ki smo jo predelali do sedaj (tudi s pomočjo učnih listov, ki smo jih reševali pri urah angleščine).

ZAPIS V ZVEZEK:

Narišite 10 ur (stenskih) in jim določite različni čas, npr. pol enih itd. Zraven zapišite koliko je ura, in sicer najprej v slovenščini in nato še v angleščini.

Ko se vrnemo, bo veliko ustnega spraševanja in testov, zato izkoristi čas, ko bomo doma in ne bo dodatnih obveznosti. Preko maila vam bom poslala še kakšen učni list in spodbudno misel.

Opombe: Učencem je bilo navodilo in dodatne ustne razlage posredovano pri pouku v četrtek, 12. 3. 2020.

OPZ

 

Razredničarka: Milena Pavličič Kozlar

(Visited 90 times, 1 visits today)