1.r DELO NA DALJAVO – 8. TEDEN (11.5. – 15.5.2020)

1.r DELO NA DALJAVO – 7. TEDEN (4.5. – 8.5.2020)

1.r DELO NA DALJAVO – 6. TEDEN (20.4. – 24.4.2020)

1.r DELO NA DALJAVO – 5. TEDEN (14.4. – 17.4.2020)

1.r DELO NA DALJAVO – 4. TEDEN (6.4. – 10.4.2020)

DELO NA DALJAVO – 3. TEDEN

NAVODILA ZA DELO NA DOMU 3. teden

NIP NEMŠČINA

3.teden NIP OŠ

ŠPORT

LUM

OPB 1.R . 30.3-3.4.

DELO NA DALJAVO – 2. TEDEN

NAVODILA 2. teden

NIP NEMŠČINA

NAVODILO, 2. teden

OPB 1.R

OPZ

Priloge:

LUM IN ŠPO

UL Bilo je nekoč

UL MATEMATIKA (predhodnik naslednik)

UL MATEMATIKA; Računanje do 10

UL Zdravo zivim

DELO NA DALJAVO – 1. TEDEN

SLOVENŠČINA

Rišem črte str. 20, 21

Delovni zvezek za opismenjevanje str. 5         (Dodatno navodilo: Za vsak glas pod sličico nariši X.)

Delovni zvezek za opismenjevanje str. 6, 7

V tem delovnem zvezku si lahko učenec poljubno izbere besedila in uri BRANJE. Vsak dan 10 minut. Za 1 dan, ko je bral, si pobarva eno puzzlo.

V črtastem zvezku imajo zapisane obravnavane črke, ki jih naj pišejo postopno (vsak dan nekaj).

Delovni zvezek za slovenščino (oranžen): str. 35

Izdelajo si abecedo (A3): za vsako črko poiščejo in izrežejo ter nalepijo ustrezno sličico ali jo narišejo; (npr. za A – AVTO in spodaj napišejo tiskani črki: A, a.

KNJIŽEVNOST:

V petek smo brali: Berilo str. 116 – 119; Brata Grimm: Volk in sedem kozličkov

Preberite še Berilo str. 18 – 24; Leopold Suhodolčan: Cepecepetavček (po dnevih, ne vse naenkrat)

Po branju naj otrok pripoveduje, kako je zgodbo razumel, kdo nastopa v zgodbi…

SPOZNAVANJE OKOLJA

Mala knjižica poskusov in opazovanj str. 11

Delovni zvezek za spoznavanje okolja (zelena) str. 14, 15 (Opiše sliko, prebere besedilo spodaj, pripoveduje o spremembah v naravi – naj si pomaga z letnima časoma zima in jesen)

UL: Čutila, Skrbim za svoje zdravje

Ponavljanje: Življenje nekoč, Snovi

MATEMATIKA

Delovni zvezek za matematiko (moder) str. 60, 61

Učna lista, ki so ju dobili v šoli

GLASBENA UMETNOST

Utrjevanje pesmic in ritmičnih besedil (zvezek).

NIP-NEMŠČINA

Delovni list 1

OPZ

(Visited 139 times, 1 visits today)