Draga učenka, dragi učenec, spoštovani  starši!

V skladu s spremembami in dopolnitvami Zakona o osnovni šoli, ki so se začele  uporabljati 1. 9. 2014, Vas tudi v tem letu pisno obveščamo o novostih v razširjenem programu. Prav tako prilagamo prijavnico za odločitev o morebitnem izboru katerega izmed neobveznih izbirnih predmetov (NIP) za naslednje šolsko leto. Šola lahko ponudi tri (3) skupine NIP za učence 4. in 5. r.  Posamezni predmet se bo izvajal, če bo zadostno število prijav. Določena meja za izvajanje je vsaj 12 učencev (v prehodnem obdobju 2 leti).

Učencem 4. in 5. razreda bo šola ponudila

NEOBVEZNE IZBIRNE PREDMETE:

ANGLEŠČINA  – drugi tuji jezik

(2 uri tedensko)

RAČUNALNIŠTVO (1 ura tedensko)

ŠPORT (1 ura tedensko)

TEHNIKA  (1 ura tedensko)

UMETNOST  (1 ura tedensko).

Izvedli bomo prvi krog, po prvem izboru pa še končni izbor.

Predstavitev neobveznih izbirnih predmetov Datoteka

 

                                               Mateja Leskovar Polanič

(Visited 13 times, 1 visits today)