Letni delovni načrt šole za šolsko leto 2014/2015 Datoteka

 

Priloge:

 

 

  • Načrt varnih šolskih poti                                           Datoteka
  • Akcijski načrt samoevalvacije na ravni šole            Datoteka
  • Načrt Sheme šolskega sadja                                     Datoteka
  • Prednostne naloge vzgojnega načrta                        Datoteka
  • Šolski koledar                                               Datoteka
(Visited 27 times, 1 visits today)