Seznam potrebščin za šolsko leto 2014/2015

izbor učbenikov za 2014/2015         Datoteka

DZ in potrebščine 2014/2015          Datoteka

 

KNJIŽNIČARKA:

Monika Šalamun, prof. zgodovine in nemščine s književnostjo

TELEFON:

(02) 584 –  96 – 12

URNIK KNJIŽNICE 2013/2014 –
1.polletje

 

 

ponedeljek

torek

sreda

četrtek

petek

 

0.

7.00 – 7.30

IZP

IZP

 

IZP

IZP

 

1.

7.30 –   8.15

 

KNJ PED

 

 

 

 

2.

8.20 –   9.05

 

KNJ OBD

   

 

 

3.

9.10 –   9.55

 

KNJ OBD

 

 

KNJ PED

 

1. odmor

 

 

 

 

 

 

4.

10.20 – 11.05

 

KNJ OBD

KNJ OBD

 

KNJ OBD

 

5.

11.10 – 11.55

 

KNJ OBD

KNJ OBD

 

 

6.

12.00 – 12.45

IZP

IZP

 

 

IZP

 

2. odmor

IZP

 

IZP

IZP

IZP

7.

13.05 – 13.50

IZP

IZP

 

 

IZP

8.

13.55 – 14.40

 

 

 

 

 

 

   IZP = IZPOSOJA pomeni izposojo knjig in drugega gradiva za učence in zaposlene osnovne šole Stročja vas.

 

PROGRAM DELA ŠOLSKE KNJIŽNICE   Datoteka

 

KNJIŽNIČNI RED

K N J I Ž N I C E  OŠ STROČJA VAS

   POSLOVNIK ŠOLSKE KNJIŽNICE DOLOČA:

  • Članarine v šolski knjižnici ni.
  • Izposoja poteka s pomočjo knjižnične izkaznice.
  • KNJIGO LAHKO PREBIRAŠ 14 dni.
  • Naenkrat imaš lahko doma le tri izposojene knjige.
  • Revije in referenčno gradivo ( leksikoni, slovarji, učbeniki, enciklopedije) je možno uporabljati samo v prostorih knjižnice.
  • Gradivo si lahko rezerviraš.
  • Poškodovano ali izgubljeno gradivo, uporabnik nadomesti z novo enoto. Če gradiva ni mogoče nadomestiti z ustreznim novim, plača uporabnik trikratno tržno ceno knjige.
  • Delovni čas knjižnice je vpisan na urniku naše knjižnice (objavljen na spletni strani šole in oglasni deski knjižnice).
  • Vstop v knjižnico s hrano in pijačo NI DOVOLJEN.
  • Pred vstopom v knjižnico je potrebno izključiti mobilne telefone.

Knjižnica je prostor za uživanje ob knjigi,

ki je lahko tvoja najboljša prijateljica.

Pravila vedenja v knjižnici Datoteka

(Visited 61 times, 1 visits today)