Tudi letos smo na OŠ Stročja vas tretji petek v novembru pričeli malo drugače –  s  tradicionalnim slovenskim zajtrkom. Z njim smo obeležili dan slovenske hrane, zato so bila vsa živila tega zajtrka slovenskega porekla.

Slastnemu zajtrku, ki so ga pripravile naše kuharice iz domačega rženega kruha pekarne Rž Fekonja, masla s Kmetije Kosi iz Ključarovcev, medu družine čebelarjev Rižnar iz Pristave, mleka s kmetije Žnidaričevih s Podgradja in različnih okusov jabolk družine Trstenjak iz Stročje vasi, so sledile različne dejavnosti v okviru naravoslovnega dne.

Slogan letošnjega zajtrka se glasi Zajtrk s sadjem – super dan. Vse dejavnosti učencev so bile povezane s tematiko sadja.

Učenci prvega triletja so peli in plesali na belokranjsko ljudsko pesem Hruške, jabolka, slive in omenjene sadeže tudi podrobneje spoznali. Preizkusili so se tudi v kuharskih spretnostih in pripravili čežano oziroma kompot. Pečke in koščice, ki so ostale, bodo posadili in spremljali razvoj mladih rastlin. Četrtošolci so raziskovali okuse različnih vrst sadja in zelenjave. Izbrali so naj sadež in naj zelenjavo, izdelali »sadno-zelenjavno abecedo« in igro spomin, s katero bodo popestrili odmore v šoli. Učenci 5. razreda so likovno ustvarjali in izdelali plakat za šolsko shemo, v okviru katere imajo vsi učenci šole med letom ves čas v košaricah jabolka za zdravo sladkanje. Da je po šoli zadišalo po jabolčnem zavitku, so poskrbeli šestošolci. Zelo so se potrudili, saj so se sladkali učenci vseh razredov. Jabolčni zavitek je bil zelo okusen.  Zbrali in uredili so tudi knjižico receptov jedi s sadjem. Učenci 7. razreda so s pomočjo spleta iskali informacije o šolski shemi, dnevu slovenske hrane in tradicionalnem slovenskem zajtrku ter raziskovali tradicionalne slovenske jedi. Ob izdelavi PowerPoint predstavitve so urili veščine dela z IKT in kritično vrednotili informacije, dostopne na spletu. Razvoj rastlin od semena do plodu in skok jabolka v kozarec so z animacijo mojstrsko prikazali učenci 8. razreda. Devetošolci pa so o sadju govorili v tujem jeziku, eni v nemškem, drugi v angleškem. Izdelali so didaktične igre (spomin, križanke, sestavljanke) v obeh jezikih, dva učenca pa sta zapisala recept za zdrav zajtrk.

Za zanimivosti iz življenja čebel je poskrbel čebelar, g. Jožef Feuš. Predstavil je kranjsko sivko, njen pomen pri opraševanju rastlin, skrbno delo čebelarjev in pripomočke, ki jih pri tem potrebuje. Poskrbel je tudi za sladkanje z različnimi vrstami medu. Za pripravljeno delavnico se mu iskreno zahvaljujemo.

Izbrane dejavnosti in vsebine so uresničevale tudi cilje Šolske sheme ter projektov Šolski ekovrt in Zdrava šola.

Predstavitve učencev 7. razreda: Dan slovenske hrane in TSZ, O čebelah, Šolska shema, Tradicionalne slovenske jedi

Galerija

(Visited 196 times, 1 visits today)