Ravnateljica OŠ Stročja vas Mateja Leskovar Polanič se je v času od 4. do 5. oktobra 2018 udeležila drugega srečanja predstavnikov pedagoških delavcev držav članic EU, kjer so nadaljevali z razpravami o vsebinah, ki se poučujejo v šolah in se nanašajo na EU. Srečanje, ki nosi naslov Teachers’ Testing Panel je ponovno potekalo dva dni v Bruslju, v t.i. ‘ZONE BRUXELLES’ (Brussels area). Prvi dan so razpravljali in ocenjevali  trenutno obstoječa gradiva in igre, ki se nahajajo na spletni strani, ki je namenjena podajanju informacij o EU. Večer je bil namenjen druženju in spoznavanju. Naslednji dan so v skupinah pripravljali gradivo na podane ključne besede in ocenjevali že pripravljene predloge.

Do vsebin o EU, ki so namenjene otrokom, učencem, staršem in učiteljem je mogoče dostopati preko povezav

https://europa.eu/kids-corner/

                         

(Visited 5 times, 1 visits today)