Priporočila za prebivalce po požaru v Ljutomeru

  1. 06. 2017

Na tem mestu je objavljen pregled vseh do sedaj posredovanih informacij s področja varovanja zdravja prebivalcev Ljutomera.

  1. junij 2017

Dopolnitev priporočil za prebivalce po požaru v Ljutomeru

Prejeli smo vse rezultate analiz vzorcev vrtnin. Na osnovi prejetih rezultatov analiz ocenjujemo, da so glede na veljavno zakonodajo vrtnine varne za uživanje. V dveh od petih vzorcev je analiza sicer pokazala prisotnost  dioksinov in dioksinom podobnih polikloriranih bifenilov (PCB), vendar v nizkih koncentracijah in pod mejo za ukrepanje.

Iz previdnostnega načela vseeno svetujemo, da listnato zelenjavo, ki je rastla ob požaru (solata, radič, špinača, blitva, peteršilj, zelena …), odrežete in zavržete. Zavrzite jo med komunalne odpadke (ne v kompost ali med biološke odpadke). Ponovno zrasla zelenjava in vsa ostala zelenjava in sadje so varni za uživanje.

Ob tej priložnosti opozarjamo še na splošne  ukrepe, ki veljajo v vseh primerih:

  • Zelenjavo in sadje pred uporabo temeljito operite, po potrebi oščetkajte in s tem odstranite ostanke zemlje, prahu.
  • Odrasli naj pazijo, da otroci ne dajejo zemlje in trave ter umazanih rok v usta.
  • Po aktivnostih na prostem si pred vstopom v stanovanje očistite ali zamenjajte obutev. Dobro si umijte roke. Pozorni bodite in nadzorujte, da si temeljito umijejo roke tudi otroci.
  • Pred igranjem na travi je treba le-to pokositi in jo ustrezno zavreči (v komunalne odpadke). Odsvetujemo igro v peskovniku.

Vir: http://www.nijz.si/sl/priporocila-za-prebivalce-po-pozaru-v-ljutomeru

(Visited 17 times, 1 visits today)