Ga. Mileno Pavličič Kozlar je OŠ Stročja vas predlagala za dobitnico svečane listine za dolgoletno uspešno delo na OŠ  Stročja vas na področju preventive in vzgoje v cestnem prometu.

Ga. Pavličič Kozlar smo predlagali zaradi njenega prizadevnega dela, ki ga  je kot mentorica prometne vzgoje vse od leta 2003 sistematično vlagala v področje preventive in vzgoje v cestnem prometu in kar še vedno aktivno počne. S svojim delom je orala ledino pri razvijanju preventivnega in pedagoškega dela na OŠ na področju prometne varnosti. Ga. Milena z aktivnim delom v OŠ Stročja vas na področju preventive in vzgoje v cestnem prometu pomembno oblikuje prometno kulturo mladih generacij že vrsto let. Z lastnim zgledom in integriteto mlade uči prvih pravil varnega vključevanja v promet.  Tako v okviru interesne dejavnosti učenci pod njenim mentorstvom začnejo spoznavati prva pravila varnosti v prometu, saj pričnejo opravljati kolesarske izpite. Bila je tudi mentorica učencem v okviru  projekta Kaj veš o prometu?  Poskrbela je za to, da je šola imela vse rekvizite, ki so jih učenci potrebovali za vajo na poligonu. Pri praktični izvedbi elementov poligona ji je pomagal hišnik šole, ga. Milena pa je pripravila tudi skico poligona, ki je nastajal na šolskem igrišču. Z učenci je pogosto sodelovala tudi na tekmovanjih in  učenci OŠ Stročja vas so pod njenim mentorstvom mnogokrat posegli po najvišjih uvrstitvah na občinski ravni. Že vrsto let je avtorica prometno-varnostnega načrta za OŠ Stročja vas. Kot vestna mentorica skrbi, da OŠ Stročja vas vsa leta aktivno sodeluje tudi s Policijsko postajo Ljutomer, saj so policisti vključeni v razne aktivnosti zagotavljanja prometne varnosti na OŠ, sodelujejo  pa tudi v komisijah pri opravljanju kolesarskih izpitov.

Ga. Milena je opravila na področju preventive in vzgoje v cestnem promet za OŠ Stročja vas številne dejavnosti, še vedno pa je mentorica kolesarskega krožka, izvaja kolesarske izpite, sodeluje s PP Ljutomer, pripravlja prometno –varnostni načrt za okoliš OŠ Stročja vas ter učence motivira pri sodelovanju v raznih nalogah, ki so povezani s preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Ga. Milena je svečano listino AVP za leto 2015 prejela 26. 10. 2016 v Ljubljani. 

 

(Visited 172 times, 1 visits today)