Z Zarjo Kozar sva maja 2015 začeli izdelovati raziskovalno nalogo, z naslovom Konvencionalno ali ekološko pridelana pšenica?. Raziskovali sva razlike med ekološko in konvencionalno predelano pšenico, krušne sorte Lukullus. Najprej sva si postavili devet hipotez, ki sva jih na koncu zavrgli ali potrdili. Nato sva s pomočjo najinih mentoric, učiteljice Daniele Škrobar in Tadeje Jurkovič, opravili terensko delo. Šli sva na njivo in nabrali vzorce, merili, filtrirali … Po končanih meritvah smo začeli naše ugotovitve tudi zapisovati. Ta del je zame bil najtežji, saj je moral vsebovati uvod, zahvalo, teoretski del, vsebinski del, zaključek ter navedene vire. Vse sva morali pisati po navodilih za pisanje raziskovalne naloge Pripravili pi sva tudi računalniško predstavitev , ki je vseboval zavrnitev ali potrditev hipotez.

V ponedeljek, 4. 4. 2016, sva se skupaj z mentoricama odpravili na Gimnazijo Franca Miklošiča Ljutomer, kjer je potekalo regijsko tekmovanje mladih raziskovalcev Pomurja. Tekmovanje je potekalo na šestnajstih mestnih in regijskih srečanjih po vsej Sloveniji. Zbralo se je več kot 2500 mladih raziskovalcev iz osnovnih in srednjih šol.

Na GFML so nas najprej vljudno pozdravili in se predstavili s kratkim programom, nato pa se je začelo tekmovanje, ki je bilo sestavljeno iz ustnega zagovora (10 minut) in vprašanj žirije (5 minut). Predstavitev sva odlično predstavili, prav tako sva se potrudili pri vprašanjih, čeprav sva na katero tudi narobe odgovorili. Sledilo je kosilo v jedilnici in objava rezultatov. Na področnem tekmovanju sva dosegli zlato priznanje in se uvrstili v 1. krog državnega tekmovanja.

  1. krog državnega tekmovanja je potekal brez predstavitev. Žirija je pregledala raziskovalne naloge in se odločila, katere bodo prešle v 2. krog. 5. 5. 2016 sva izvedeli, da sva se uvrstili naprej. Predstavitev sva še dodelali in se pripravili na vprašanja, ki bi nama jih lahko postavila žirija.
  2. 5. 2016 smo se udeležili 2. kroga državnega tekmovanja, ki pa je potekalo na Murskosoboški gimnaziji in SPTŠ-ju in se je nanj uvrstilo 227 raziskovalnih osnovnošolskih in srednješolskih nalog.

Najprej smo se zbrali v telovadnici, kjer so nas pozdravili. Sodelovalo je veliko govornikov, saj je to bilo že 50. tekmovanje mladih raziskovalcev. Sledil je zagovor in vprašanja žirije – enako kot na področnem tekmovanju. Bili sva prvi na vrsti. Vprašanja so bila lažja od tistih na področnem tekmovanju. Osvojili sva srebrno priznanje na državnem nivoju, na kar sva zelo ponosni.

Pri izdelavi raziskovalne naloge sva se zelo zabavali in veliko naučili. Nekateri rezultati so naju zelo presenetili, nekatere pa sva pričakovali že v začetku. Eden bistvenih je ta, da je pridelovanje ekološke pšenice bolj prijazno do okolja, ker je manjši izpust toplogrednih plinov in ker ekološko pridelovanje omogoča večjo biološko pestrost. Zahvaljujeva se tudi najinima mentoricama za pomoč in odgovorjena vprašanja, ki so se nama utrnila pri izdelavi raziskovalne naloge. Rečem lahko le, da se je klub obilici dela, splačalo narediti raziskovalno nalogo.

Neža Zanjkovič, 9. r.

????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
(Visited 58 times, 1 visits today)