Spletna stran OŠ Stročja vas http://www.os-strocjavas.si/
Spletne učilnice OŠ Stročja vas https://ucilnice.arnes.si/course/index.php?categoryid=7573
Elektronski učbeniki https://eucbeniki.sio.si/
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/
Zavod RS za šolstvo https://www.zrss.si/
Safe.si https://safe.si/
Varni na internetu https://www.varninainternetu.si/
   

 

(Visited 508 times, 1 visits today)