PODALJŠANO BIVANJE 2023/2024

 Namenjeno je učencem od 1. do 5. razreda. Vsak dan traja od 11.55 do 15.45 in se izvaja v učilnicah 1. triletja ter v 4. razredu. Učitelji v podaljšanem bivanju so:

Daniela Škrobar, Milena Rakuša, Alenka Antolič, Lucija Pušenjak, Anja Kolenko, .

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki jo šola organizira po pouku in je namenjena učencem od 1. do 5. razreda.

V podaljšano bivanje se učenci vključujejo prostovoljno s prijavo staršev v okviru pravil, ki jih določi šola.

Podaljšano bivanje mora biti strokovno vodeno. Vsebovati mora naslednje elemente:

 • samostojno učenje,
 • sprostitveno dejavnost,
 • ustvarjalno preživljanje časa in
 • prehrano.

Cilji podaljšanega bivanja se prepletajo in nadgrajujejo z vzgojno-izobraževalnimi cilji pouka. Vsebine podaljšanega bivanja izhajajo iz vzgojno-izobraževalnih ciljev pouka ob upoštevanju

interesov, potreb in želja učencev in njihovih staršev.

V okviru splošnih ciljev podaljšanega bivanja je učencem potrebno:

 • zagotoviti vzpodbudno, zdravo in varno psihosocialno in fizično okolje za razvoj in izobraževanje;
 • omogočiti redno, samostojno in uspešno opravljanje obveznosti za šolo in jim v primeru potrebe nuditi ustrezno strokovno pomoč;
 • omogočiti skupno načrtovanje in izbiranje aktivnosti in s tem sooblikovanje programa posamezne dejavnosti;
 • omogočiti razumevanje pomena vednosti in znanja za odraščanje in osebni razvoj;
 • omogočiti razumevanje pomena kakovostnih odnosov v skupini vrstnikov za dobro počutje in skupne dosežke.

   Vodja aktiva OPB :

                                                                                                                                     Milena Rakuša

JUTRANJE VARSTVO 2023/2024

 Namenjeno je učencem 1. razreda. Vsak dan traja od 5.30 do 7.30 in se izvaja v učilnici 1. razreda. Učiteljice jutranjega varstva so:

 • PONEDELJEK: Janja Rajh
 • TOREK: Bernardka Marinič
 • SREDA: Alenka Antolič
 • ČETRTEK: Janja Rajh
 • PETEK: Alenka Antolič.

Starši pripeljejo zjutraj otroka do garderobe, učenci pridejo do učilnice, kjer jih prevzame učiteljica. Ob 7.30 se učenci vključijo v interesne dejavnosti oz. nadaljnje varstvo.

V jutranjem varstvu se ukvarjamo z naslednjimi dejavnostmi:
– spoznavanje kotičkov
– sestavljanje sestavljank
– gradnja s kockami
– oblikovanje iz škatlic
– likovno ustvarjanje
– sprostitvene dejavnosti
– družabne igre
– konstrukcijske igre
– igre v kotičkih
– poslušanje pravljic, pesmic…
– branje knjig, revij…
– elementarne igre
– izrezovaje, oblikovanje in lepljenje iz papirja
– dramatizacija z lutkami
– rekreacija
– priprava na pouk.

Učenci imajo tudi možnost zajtrka (ob 7. uri).

 

                                                                                                  Vodja aktiva JUV:

                                                                                                                      Mateja Leskovar Polanič

 

 

(Visited 302 times, 1 visits today)