TEKMOVANJE  IZ  MATEMATIKE  ZA VEGOVA PRIZNANJA

Cilji in namen tekmovanja

  • širjenje matematike
  • odkrivanje za matematiko nadarjenih učencev
  • spodbujanje za matematiko nadarjenih učencev k poglabljanju znanja

Ravni tekmovanja

Vegovo tekmovanje bo potekalo trostopenjsko. Prva stopnja bo Kenguru – šolsko tekmovanje in druga stopnja regijsko tekmovanje in tretja stopnja državno tekmovanje.

Šolsko tekmovanje Kenguru: 21. 3. 2024 ob 13.00
Regijsko tekmovanje: 4.4.2024 ob 14.00
Državno tekmovanje: 20. 4. 2024 ob 9.00

Naloge

  • Za šolsko tekmovanje pripravi mednarodna komisija, saj tekmovanje poteka po principu tekmovanja EVROPSKI MATEMATIČNI KENGURU, naloge za področno in državno tekmovanje pa državna tekmovalna komisija, ki jo imenuje Upravni odbor DMFA.

Več informacij o tekmovanju iz matematike in natančne datume tekmovanj za tekoče šolsko leto najdeš na internetni strani Društva matematikov in fizikov http://www.dmfa.si/mat_OS/.

 

(Visited 504 times, 1 visits today)