SLEDI OSNOVNOŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA V STROČJI VASI
Prve osnovnošolske sledi v Stročji vasi segajo v šolsko leto 1955/1956. Takrat je v zgradbi zadružnega doma, ki so ga leta 1950 zgradili krajani s prostovoljnim delom, poleg kmetijske šole začel teči pouk 1. in 2. razreda osemletke. Sprva je šola delovala kot podružnica OŠ Ljutomer, z razširitvijo na 6 oddelkov v prvih štirih razredih pa se je v šolskem letu 1958/1959 osamosvojila.

Z naraščanjem števila učencev in oddelkov sta se na samem začetku pojavila problema s prostori in kadri. Začasno so ju reševali tako, da so ob pridobitvi dveh dodatnih učilnic v prostorih takratnega internata kmetijske šole ter domovanju tudi na drugih različnih lokacijah v Stročji vasi in Ljutomeru poučevali štirje učitelji kar 191 učencev. To pomeni, da sta dva učitelja poučevala kar štiri oddelke, dva dopoldne in dva popoldne.

Težko pričakovana gradnja novega šolskega poslopja se je pričela oktobra 1959, otvoritev pa je bila aprila 1961. Po dveh letih poučevanja v novih prostorih je takratni upravitelj Bogomir Regoršek v šolsko kroniko zapisal naslednjo zanimivost: »V tem šolskem letu je šola delovala že drugo leto v svojem lastnem, novem in sodobno opremljenem šolskem poslopju, žal pa se pri šolskem delu zelo slabo odraža. V šolskem poslopju so samo 4 učilnice in prav nobenih drugih dodatnih učnih prostorov. Pogreša se tudi prostor za tehnični pouk, šolsko kuhinjo in obednico ter nekaj večjih prostorov, kjer bi se lahko vršile proslave in druge masovne prireditve.« Zapis priča, da je bila nova šola že za tisti čas prostorsko preskromno zasnovana.

Za popolno osnovno šolo se je zavzel Viljem Lorbek , ki je v šolskem letu 1962/1963 prevzel krmilo vodenja osnovne šole. Že v naslednjem šolskem letu po zaprtju vinogradniško-sadjarske šole so pridobili nove učilnice pa tudi stanovanja za učitelje.

Oktobra 1963 je po izvršitvi nekaterih prezidav in dozidav bil odprt tudi prvi oddelek vrtca. Pridobitev popolne osemletke z dvanajstimi oddelki in 330 učenci je bila zabeležena v šolskem letu 1965/1966.

Od takrat naprej je šola domovala v dveh zgradbah, vendar nobena ni bila ravno primerna za izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela. Stara šola ni bila grajena za potrebe osnovne šole, nova pa je bila zasnovana preskromno. Prav zaradi tega so bila prihodnja leta zaznamovana s pogostimi sanacijami prostorov in izvajanjem različnih prilagoditev. Lotili so se tudi problema z ogrevanjem ter v letih med 1977 in 1980 v obe šolski zgradbi napeljali centralno kurjavo. Prostori vrtca so postajali čedalje tesnejši, zato so leta 1980 začeli z izgradnjo tretje zgradbe. Jeseni 1981 so oddali namenu nov sodobno opremljen vrtec za 100 otrok. Nekoliko pozneje je v njem dobila prostor tudi skupna šolska kuhinja.

V tem času je bil ravnatelj Leopold Horvat, ki je nato v letih med 1986 in 1987 ob adaptaciji strešne kritine in zazidavi nekaterih odvečnih oken poskrbel za delno spremembo zunanjih podob obeh šolskih zgradb. Tekočo vodo v vse učilnice so napeljali v letu 1992.

Dolgo vrsto let je zorela ideja o graditvi novega šolskega objekta ki bi končno zadostil minimalnim standardom pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela, šolsko leto 1994/1995 pa pomeni začetek pripravljanja dokumentacije za gradnjo nove osnovne šole. Aktivnosti v zvezi z novogradnjo so se v šolskem letu 2000/2001 še intenzivirale, niso pa prepričale inšpektorja, ki je odredil sanacijo elektroinštalacij v stari šolski zgradbi. Omenjena dela ob hkratni zamenjavi svetil v obeh šolskih zgradbah so bila izvedena v zimskih počitnicah leta 2002, pod vodstvom ravnateljice Marica Fijavž.

V naslednjih letih je potekal »boj« za novo šolo. Z majhnimi koraki smo se prebijali v pridobivanju dokumentacije za novogradnjo, odkupljeno je bilo tudi bodoče šolsko zemljišče. Naposled je s strani Ministrstva za šolstvo in šport in Občine Ljutomer padla odločitev o novogradnji vrtca, šole in telovadnice v Stročji vasi. Začetek gradnje se nam je na naše neizmerno veselje zgodil v avgustu leta 2008. Glede na krizo, ki je močno trkala na vrata smo tako s projektom ujeli zadnji vlak.

Septembra 2009 smo pričeli pouk v novih šolskih prostorih, vendar s staro obrabljeno in skrajno neprimerno šolsko opremo. Naša ustanoviteljice Občine Ljutomer je pod vodstvom župana, gospoda Franca Jurše, poskrbela tudi za ta del in med počitnicami 2010 smo dobili nove, moderno opremljene šolske prostore.

Ponosni smo na prehojeno pot organizirane vzgoje in izobraževanja v Stročji vasi, ponosni na uspehe vrtca in šole, posebej ponosni pa na tiste vzgojitelje, učitelje in ravnatelje ter druge zaposlene delavce, ki so gradili temelje in s svojim delom dajali pečat temu okolju. Verjeli so v številne naše varovance, ki so danes ali bodo jutri cenjeni in uspešni na različnih področjih življenja in dela doma in drugje.

Zaposleni danes z maksimalno dobrimi delovnimi pogoji izvajamo svoje poslanstvo z veliko mero strokovnosti in predanosti, predvsem pa delovnega zagona. Sooblikujemo nove generacije, ki bodo tudi v prihodnosti na pomembnih in odgovornih položajih. Da bi jih mogli čim bolje pripraviti na njihove pomembne naloge, posvečamo veliko pozornosti strokovni rasti vseh zaposlenih, kar pripomore k nenehnemu izboljševanju vzgojnega in izobraževalnega dela.

Živimo in ustvarjamo z našimi kraji in krajani, z njimi delimo naše uspehe in dosežke. Ustvarjalni nemir, raziskovalnega duha ter kulturo miru in sožitja v svojem okolju želimo ustvarjati in graditi tudi v prihodnosti.

Zapisala:Marica Fijavž

(Visited 705 times, 1 visits today)