Informacija o izvajanju NPZ v šolskem letu 2023/2024

Nacionalno preverjanje znanja je pisno preverjanje znanja, kjer vsi učenci 6. in 9. razreda v državi na isti dan rešujejo enake preizkuse pod enakimi pogoji, preverjajo pa se standardi znanja, določeni z učnim načrtom. Z nacionalnim preverjanjem znanja želimo prispevati k boljši kakovosti učenja, poučevanja, znanja in učinkovito sprotno preverjati kakovost učnih načrtov.

Opravljanje nacionalnega preverjanja znanja (NPZ) je obvezno za vse učence 6. in 9. razreda.

Ob koncu drugega obdobja se preverja znanje iz matematike, slovenščine in nemščine.

Ob koncu tretjega obdobja se preverja znanje iz slovenščine, matematike in zgodovine.

Datumi opravljanja NPZ za šolsko leto 2022/2023:

TOREK, 7. 5. 2024 SLOVENŠČINA 6. in 9. razred
ČETRTEK, 9. 5. 2024 MATEMATIKA 6. in 9. razred
PONEDELJEK, 13. 5. 2024 NEMŠČINA 6. razred
PONEDELJEK, 13. 5. 2024 ZGODOVINA 9. razred

Dodatne informacije so na voljo na https://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/ .

 

(Visited 430 times, 1 visits today)