SPLOŠNI PODATKI:

Naslov zavoda: OŠ Stročja vas; Stročja vas 101; 9240 Ljutomer

Ravnateljica zavoda: Mateja LESKOVAR POLANIČ, e-pošta: mateja.leskovar-polanic@os-strocjavas.si

Poslovna sekretarka: Andreja ZADRAVEC

Računovodkinja: Sandra Bajuk

Šolska svetovalka: Monika PANIČ

Knjižničarka: Monika ŠALAMUN

Računalnikar: Marko ZANJKOVIČ

Telefon: 02/584-86-10

Ravnateljica: 02/584-86-11

Tajništvo in fax: 02/584-86-10

Vrtec: 02/582-13-54

E-mail: o-strocjavas.ms@guest.arnes.si, vrtec.strocjavas@guest.arnes.si

Tajništvo: tajnistvo@os-strocjavas.si (odjava malic)

spletna stran: www.os-strocjavas.si

št. trans. računa: 01263-6030665958 davčna številka: 91516943

e-naslovi strokovnih delavcev

______________________________________________________________

ŠE NEKAJ PODATKOV O ŠOLI:

Ustanovitelj šole in njegov sedež Ustanoviteljica vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Stročja vas je Občina Ljutomer, Vrazova 1, 9240 Ljutomer, podlaga pa je Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Stročja vas (Ur.l.RS 67/1999) z dne 5. 7. 1999,  Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Stročja vas (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 603/2007-10-5040) z dne 19. 12. 2007 in Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Stročja vas (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 014/2009 – 10) z dne 02. 02. 2009.
Šolski okoliš Za Osnovno šolo Stročja vas je ustanovitelj določil naslednji šolski okoliš: STROČJA VAS, PRISTAVA, PRESIKA, NUNSKA GRABA, RINČETOVA GRABA, PODGRADJE, SLAMNJAK do hišne številke 31 in GLOBOKA. Zaradi bližine šole ali iz drugih vzrokov pa prihajajo v šolo tudi učenci iz sosednjih krajev.
Šolski prostor Šolski prostor obsega stavbo, v kateri se nahajata šola in vrtec, s pripadajočo telovadnico ter šolsko in vrtčevsko igrišče. V okolici šole je še parkirišče (zgornje ob vrtcu in spodnje ob šoli) ter obsežna zelenica.
Ostali podatki o zavodu V letu 2009 se je šola preselila v novoizgrajene prostore na lokacijo ob vrtcu.

Idejni projekt je zasnoval g. Štefan Baler. Njegovo delo vključuje projekt zgradb, projekt celotne zunanje ureditve s terasami, projekt celotne notranje opreme šolskih prostorov in vrtca.

https://vestnik.si/clanek/popularno/stefan-baler-zivi-v-svojih-srhitekturnih-delih-767252

 

(Visited 3.597 times, 1 visits today)