Interactive Polygon

KULTURNA DEDIŠČINA PRIHODNOSTI (Cultural heritage with modern touch)                  

 

Erasmus+, naš projekt, ki traja 2 leti, nosi naslov Kulturna dediščina prihodnosti (Cultural heritage with modern touch). Naša šola je koordinatorica celotnega projekta, v katerega so vključene še Portugalska, Latvija in Srbija. Glavni cilji, ki jih zasledujemo so ohranjanje kulturne dediščine, predvsem na območju, v katerem živimo (poudarek na čebelarstvu, trgatvi, kmečkih običajih, narečju …), postavitev interaktivnega poligona, ki bi tako lokalno prebivalstvo kot tudi turiste nagovoril k ogledu različnih elementov, zgradb, dogodkov, ki so povezani s kulturno dediščino v našem okolju, interaktivna knjiga in knjiga v vezani obliki, v kateri bodo opisani vsaj trije lokalni obredi, dogodki iz preteklosti partnerskih držav, z  namenom ozaveščanja pomena lastne identitete ter hkrati spoznavanja in sprejemanja različnih tradicij.

Poročilo mobilnosti v Latvijo v sklopu projekta Erasmus+: Kulturna dediščina prihodnosti

Dan dejavnosti 17.10.2022

Poročilo 1. mobilnosti v Sloveniji, Stročja vas

Poročilo 2. mobilnosti v Srbijo, Užice

Poročilo 3. mobilnosti na Portugalsko, Villa Real

Postavitev interaktivnega poligona -ŠOLA

Postavitev interaktivnega poligona – PRI TRSTENJAKOVIH

(Visited 203 times, 1 visits today)