9.r DELO NA DALJAVO – 9. TEDEN (18.5. – 22.5.2020)

9.r DELO NA DALJAVO – 8. TEDEN (11.5. – 15.5.2020)

9.r DELO NA DALJAVO – 7. TEDEN (4.5. – 8.5.2020)

9.r DELO NA DALJAVO – 6. TEDEN (20.4. – 24.4.2020)

9.r DELO NA DALJAVO – 5. TEDEN (14.4. – 17.4.2020)

9.r DELO NA DALJAVO – 4. TEDEN (6.4. – 10.4.2020)

DELO NA DALJAVO – 3. TEDEN

MATEMATIKA

MAT 9 30.3.-3.4.2020

SLOVENŠČINA

9. r., Tedenski plan UU, 30. 3. 2020-3. 4. 2020

NEMŠČINA in AI9

NAVODILA TRETJI TEDEN TJN 9

NAVODILA TRETJI TEDEN 9 AI

FIZIKA

Načrt- delo na daljavo, FIZ 9 april1

KEMIJA

KEMIJA 9

BIOLOGIJA

Navodila – 3. teden BIO9

Priloge: Biotska pestrost v Sloveniji, Biotska pestrost – utrjevanje

ZGODOVINA

ZGO 9__tedenski načrt dela_30.3.do3.4.2020

GEOGRAFIJA

GEO 9, tedenski načrt 3.teden

LIKOVNA UMETNOST

NAVODILO, 3. teden LUM9

Priloge: Datoteka, Datoteka

ŠPORT

Navodila za ŠPO 9.r _dečki – 3. teden, NAVODILA ŠPO 9_deklice

Priloge: video1, video2

IP UREJANJE BESEDIL

UBE 30.3.-3.4.2020

Priloga: preverjanje UBE

ŠPORT ZA SPROSTITEV

NAVODILA IP_ŠSP

IZBRANI ŠPORT – NOGOMET

IŠP Nogomet 3. teden karantena

SODOBNA PRIPRAVA HRANE

2_ IP – SPH _NAVODILA ZA DELO DOMA_Darja Makoter_30.3.-3.4.2020

MPZ (3. teden)

DELO NA DALJAVO – 2. TEDEN

MATEMATIKA

NAVODILA – 2. teden

SLOVENŠČINA

NAVODILO, 2. teden

Priloga: Kviz9

NEMŠČINA IN AI 9

NAVODILA – 2. teden

BIOLOGIJA

NAVODILA – 2. teden

FIZIKA

NAVODILA – 2. teden

KEMIJA

NAVODILA – 2. teden

GEOGRAFIJA

NAVODILA – 2. teden

LIKOVNA UMETNOST

NAVODILA – 2. teden

ŠPORT

NAVODILA – 2. teden, DEKLICE, NAVODILA-2. teden, DEKLICE PET

NAVODILA – 2. teden, DEČKI

IP UREJANJE BESEDIL

NAVODILA – 2. teden

ŠPORT ZA SPROSTITEV

NAVODILA – 2. teden

IZBRANI ŠPORT – NOGOMET

NAVODILA – 2. teden

MPZ

DELO NA DALJAVO – 1. TEDEN

MATEMATIKA

Naloge za ponavljanje in utrjevanje znanja rešuj v zvezek in zraven zapisuj datum, ko si posamezne naloge reševal:

  • reši primere preizkusov iz zbirke nalog ZNAM ZA VEČ do vključno petega preizkusa
  • ENAČBE: Učbenik: str. 86
  • PODOBNOST: Učbenik: str. 102, 105, 108; str. 119 – 122 (naloge zmorem tudi to niso obvezne)

Določi si urnik učenja doma in se s sošolci poveži preko socialnih omrežij, npr. what´s up, snapchat, mesenger, viber,…. Za pomoč lahko preko pametnih naprav prosiš sošolce ali pa vprašanje pošlješ na naslov enega od učiteljev: tadeja.jurkovic@gmail.com ali marko.zanjkovic@gmail.com.

SLOVENŠČINA

Rešite NPZ, ki ste ga dobili v šoli. Če imate možnost, si NPZ natisnite s spletne strani:

https://www.ric.si/mma/N191-101-3-1/2019061310501326/

Če NPZ naloge ne morete natisniti, odgovore zapišite v zvezek.

Pregledali ga bomo, ko se vrnemo v šolo.

Izpolnite dnevnik domačega branja in preberite knjigo, ki je na seznamu domačega branja. Izbrana knjiga naj bo iz neobveznega seznama domačega branja oz. iz domače zbirke knjig. Le-ta naj bo tvoji starosti primerna, torej npr. roman.

Ponavljajte in utrjujte snov, ki smo jo predelali do sedaj (tudi s pomočjo učnih listov, ki smo jih reševali pri urah slovenščine).

Svoje znanje lahko utrjujete s pomočjo interaktivnih vaj na strani:

https://eucbeniki.sio.si/slo9/index.html

Dnevnik domačega branja

NEMŠČINA

Rešite primer NPZ-ja, ki ste ga prejeli v četrtek, 12. 3. 2020.

Pripravljajte govorni nastop (tema po lastni izbiri).

Vaje: https://interaktivne-vaje.si/

Rešujte vaje iz nemščine na spletu. Izberite vsebine, ki smo jih že obdelali.

KEMIJA

Na povezavi https://www.ric.si/preverjanje_znanja/predmeti/ostali_predmeti/2011120910540328/

reši NPZ iz leta 2015. Če nimaš možnosti, da bi si NPZ natisnil, zapiši rešitve v zvezek.

V zvezek zapiši: Kdaj in kako dolgo si bral besedilo in reševal naloge?

Si imel kakšne težave pri reševanju nalog?

Se ti je pojavilo kakšno novo vprašanje v zvezi s prebrano snovjo?

BIOLOGIJA

Teden od 16. – 20. 3. 2020:

Na povezavi https://www.ric.si/ lahko dostopaš do primerov nalog nacionalnega preverjanja znanja (NPZ). Klikni na nacionalno preverjanje znanja, izberi predmet biologija in NPZ iz leta 2017. Preveri pravilnost odgovorov, odgovori so v dokumentu Navodila za vrednotenje. V zvezek zapiši število doseženih točk.

Če nimaš možnosti natisniti nalog, odgovore zapiši v zvezek.

Za morebitna vprašanja me lahko kontaktirate na horvatic.natasa@siol.net

ZGODOVINA

Utrjevanje znanja

LIKOVNA UMETNOST

BARVNA IN ZRAČNA PERSPEKTIVA

Učenci preberite snov v e-učbeniku https://eucbeniki.sio.si/ od strani 18 do 23, kliknite na slike, da se vam povečajo, prav tako video.

Potem rešite vse naloge od strani 24 do 26, poskusite najprej naloge rešiti brez, da listate nazaj po učbeniku.

Če imate preveč časa, pa vam priporočam ogled katerega izmed naslednjih igranih filmov (boste se že znašli):

  • POLLOCK igrani film o življenju Jacksona Pollocka (2000)
  • FRIDA igrani film o življenju Fride Kahlo (2002)
  • BASQUIAT igrani film o življenju Jeana Michela Basquiata (1996)
  • LUST FOR LIFE igrani film o življenju Vincenta Van Gogha (1956)
  • TURNER igrani film o življenju J. M. W. Turnerja (2014)

GEOGRAFIJA

V tem tednu si učenci naložite delovne zvezke, ki jih drugače nimamo in rešeujte naloge.

Založba Rokus je za vse odklenila vse gradivo.

1.)Na www.irokus.si se najprej registriraj in nato potrdi mail.

2.)pod kategorijo brezplačna gradiva si naloži sledeče delovne zvezke:

9.razred samostojni delovni zvezek Raziskujem Slovenijo 9 in s pomočjo učbenika rešujejo novo snov od str.90-99

ANGLEŠČINA – IP

Vadite svojo vlogo (Interruptions).

V naš scrap-book zapišite po 10 primerov povedi za:

Present Simple / Present Cont.

Past Simple / Past Cont

Will future / Going to future

Vaje: https://interaktivne-vaje.si/

Rešujte vaje iz angleščine na spletu. Izberite vsebine, ki smo jih že obdelali.

ŠPORT

Vaje za doma

Športne aktivnosti

MPZ

(Visited 303 times, 1 visits today)