8.r DELO NA DALJAVO – 10. TEDEN (25.5. – 29.5.2020)

8.r DELO NA DALJAVO – 9. TEDEN (18.5. – 22.5.2020)

8.r DELO NA DALJAVO – 8. TEDEN (11.5. – 15.5.2020)

8.r DELO NA DALJAVO – 7. TEDEN (4.5. – 8.5.2020)

8.r DELO NA DALJAVO – 6. TEDEN (20.4. – 24.4.2020)

8.r DELO NA DALJAVO – 5. TEDEN (14.4. – 17.4.2020)

8.r DELO NA DALJAVO – 4. TEDEN (6.4. – 10.4.2020)

DELO NA DALJAVO – 3. TEDEN

MATEMATIKA

Načrt- delo na daljavo, MAT8 april1

SLOVENŠČINA

8. r., Tedenski plan UU, 30. 3. 2020-3.4.2020

NEMŠČINA in AI8

NAVODILA TRETJI TEDEN TJN 8

NAVODILA TRETJI TEDEN 8 AI

FIZIKA

Načrt- delo na daljavo, FIZ 8 april1

KEMIJA

KEMiIJA 8

BIOLOGIJA

Navodila – 3. teden BIO8

Priloge: Avtonomno in somatsko živčevje

ZGODOVINA

ZGO 8__tedenski načrt dela_30.3.do3.4.2020

GEOGRAFIJA

GEO 8, tedenski načrt 3. teden

DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA

3. TEDEN – Plan dela DKE8

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

 TIT 8 30.3.-3.4.2020

Priloga: kovine

ŠPORT

Navodila za ŠPO 8.r_dečki – 3. teden, NAVODILA ŠPO 8_deklice

ŠPORT ZA SPROSTITEV

NAVODILA IP_ŠSP

IZBRANI ŠPORT – NOGOMET

IŠP Nogomet 3. teden karantena

SODOBNA PRIPRAVA HRANE

2_ IP – SPH _NAVODILA ZA DELO DOMA_Darja Makoter_30.3.-3.4.2020

MPZ (3. teden)

DELO NA DALJAVO – 2. TEDEN

MATEMATIKA

NAVODILA – 2. teden

Priloga: BESEDILNE NALOGE PREMEGA IN OBRATNEGA SORAZMERJA

SLOVENŠČINA

NAVODILO, 2. teden

Priloga: Kviz8

NEMŠČINA IN AI 8

NAVODILA – 2. teden

BIOLOGIJA

NAVODILA – 2. teden

FIZIKA

NAVODILA – 2. teden

KEMIJA

NAVODILA – 2. teden

GEOGRAFIJA

NAVODILA – 2. teden

Priloga: GEO8-delovni list

DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA

NAVODILA-2. teden

Priloge: 1 NA KRATKO O EU, 1A EVROPSKA UNIJA, 4A PLAČEVANJE DAVKOV IN DAJATEV

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

NAVODILA – 2. teden

LIKOVNA UMETNOST

NAVODILA – 2. teden

ŠPORT

NAVODILA – 2. teden, DEKLICE, NAVODILA-2. teden, DEKLICE PET

NAVODILA – 2. teden, DEČKI

ŠPORT ZA SPROSTITEV

NAVODILA – 2. teden

IZBRANI ŠPORT – NOGOMET

NAVODILA – 2. teden

MPZ

DELO NA DALJAVO – 1. TEDEN

MATEMATIKA

Naloge za ponavljanje in utrjevanje znanja rešuj v zvezek in zraven zapisuj datum, ko si posamezne naloge reševal:

 • RAČUNANJE Z RACIONALNIMI ŠTEVILI: Učbenik: str. 44., 45. / naloge 4-16 (Naloge rešuj v zvezek in upoštevaj vrstni red rač. operacij. Vsak korak zapisuj v svojo vrstico), str. 56 (razen naloge 7. in 8.)
 • POTENCE: Učbenik: str. 76., 77., 78
 • IZRAZI: Učbenik: str. 100

Določi si urnik učenja doma in se s sošolci poveži preko socialnih omrežij, npr. what´s up, snapchat, mesenger, viber,…. Za pomoč lahko preko pametnih naprav prosiš sošolce ali pa vprašanje pošlješ na naslov enega od učiteljev: tadeja.jurkovic@gmail.com ali marko.zanjkovic@gmail.com.

SLOVENŠČINA

Rešite NPZ, ki ste ga dobili v šoli. Če imate možnost, si NPZ natisnite s spletne strani:

https://www.ric.si/mma/N191-101-3-1/2019061310501326/

Če NPZ naloge ne morete natisniti, odgovore zapišite v zvezek.

Pregledali ga bomo, ko se vrnemo v šolo.

Izpolnite dnevnik domačega branja in preberite knjigo, ki je na seznamu domačega branja. Izbrana knjiga naj bo iz neobveznega seznama domačega branja oz. iz domače zbirke knjig. Le-ta naj bo tvoji starosti primerna, torej npr. roman.

Ponavljajte in utrjujte snov, ki smo jo predelali do sedaj (tudi s pomočjo učnih listov, ki smo jih reševali pri urah slovenščine).

Svoje znanje lahko utrjujete s pomočjo interaktivnih vaj na strani:

https://eucbeniki.sio.si/slo9/index.html

Dnevnik domačega branja

NEMŠČINA

Dokončajte pripravo govornega nastopa Mein Traumberuf.

Učite se oblike nepravilnih glagolov (pisno).

Vaje: https://interaktivne-vaje.si/

Rešujte vaje iz nemščine na spletu. Izberite vsebine, ki smo jih že obdelali.

KEMIJA

V učbeniku na str. 96 reši naloge 5.1, 5.2, 5.3. Odgovore, ki jih boš našel v učbeniku na straneh od 74 do 77, zapiši v zvezek.

BIOLOGIJA

Na spletni povezavi https://interaktivne-vaje.si/biologija/biologija.html je zbirka interaktivnih nalog za vse sklope, ki smo jih že obravnavali:

 • celica,
 • razmnoževanje
 • skelet,
 • mišičje,
 • živčevje,
 • krvožilje,
 • limfa,
 • dihala,
 • prebavila.

Naloge so pripravljene tako, da hkrati preverite pravilnost odgovorov. V zvezku vodi dnevnik:

– zapiši kdaj si reševal naloge in kateri sklop (datum in naslov sklopa),

– rezultat reševanja (doseženo število točk)

– vaje lahko ponoviš večkrat, saj so namenjene utrjevanju.

V tednu od 16. do 20. marca rešuj naloge za sklop PREBAVILA IN ŽIVČNI SISTEM. Lahko si pomagaš z učbenikom.

ZGODOVINA

Utrjevanje snovi

DOMOVINSKA VZGOJA IN ETIKA

Navodila za delo

GEOGRAFIJA

V tem tednu si učenci naložite delovne zvezke, ki jih drugače nimamo in rešeujte naloge.

Založba Rokus je za vse odklenila vse gradivo.

1.)Na www.irokus.si se najprej registriraj in nato potrdi mail.

2.)pod kategorijo brezplačna gradiva si naloži sledeče delovne zvezke:

8.razred naloži Raziskujem novi svet 8(delovni zvezek) in utrjujejo znanje o Južni Ameriki od str.96-108

LIKOVNA UMETNOST

MALA PLASTIKA – ČLOVEŠKA FIGURA

Učenci preberite snov v e-učbeniku https://eucbeniki.sio.si/ od strani 68 do 74, kliknite na slike, da se vam povečajo, prav tako video.

Potem rešite vse naloge od na strani 75 do 77, poskusite najprej naloge rešiti brez, da listate nazaj po učbeniku.

Do naslednjega ponedeljka izdelajte figuralni kip iz lesa (poiščite kaj na samotnem sprehodu po gozdu, uporabite orodja, ki jih najdete doma (znajdite se, pogovorite se s starši), fotografijo kipa mi pošljite na elektronsko pošto; vitomirvitomir@gmail.com

Vsi PA OB VRNITVI SVOJO FIGURO PRINESTE V ŠOLO.

ANGLEŠČINA – IP

Ponovite besedišče ter slovnico 8. razreda.

V zvezek zapišite miselni vzorec (enega za besedišče, drugega za slovnico).

Vaje: https://interaktivne-vaje.si/

Rešujte vaje iz angleščine na spletu. Izberite vsebine, ki smo jih že obdelali.

ŠPORT

Vaje za doma

Športne aktivnosti

MPZ

(Visited 160 times, 1 visits today)