7.r DELO NA DALJAVO – 10. TEDEN (25.5. – 29.5.2020)

7.r DELO NA DALJAVO – 9. TEDEN (18.5. – 22.5.2020)

7.r DELO NA DALJAVO – 8. TEDEN (11.5. – 15.5.2020)

7.r DELO NA DALJAVO – 7. TEDEN (4.5. – 8.5.2020)

7.r DELO NA DALJAVO – 6. TEDEN (20.4. – 24.4.2020)

7.r DELO NA DALJAVO – 5. TEDEN (14.4. – 17.4.2020)

7.r DELO NA DALJAVO – 4. TEDEN (6.4. – 10.4.2020)

DELO NA DALJAVO – 3. TEDEN

MATEMATIKA

Načrt- delo na daljavo, MAT7 april1

SLOVENŠČINA

7. r., Tedenski plan UU, 30. 3. 2020-3.4.2020

NEMŠČINA IN AI7

NAVODILA TRETJI TEDEN TJN 7

NAVODILA TRETJI TEDEN 7 AI

NARAVOSLOVJE

NARAVOSLOVJE 7

GEOGRAFIJA

GEO 7, tedenski načrt 3. teden

 ZGODOVINA

ZGO 7_tedenski načrt dela_30.3.do3.4.2020

DRŽAVLJANJSKA KULTURA IN ETIKA

3. TEDEN – Plan dela DKE7

LIKOVNA UMETNOST

NAVODILO, 3. teden LUM7

Priloga: Slike

GLASBENA UMETNOST in MPZ

Izdelava kitare, MPZ (3. teden)

ODDELČNA SKUPNOST

Razredna ura_tretji teden

ŠPORT

Navodila za ŠPO 7.r – 3. teden

IP UREJANJE BESEDIL

UBE 30.3.-3.4.2020

Priloga: preverjanje UBE

ŠPORT ZA SPROSTITEV

NAVODILA IP_ŠSP

IZBRANI ŠPORT – NOGOMET

IŠP Nogomet 3. teden karantena

SODOBNA PRIPRAVA HRANE

2_ IP – SPH _NAVODILA ZA DELO DOMA_Darja Makoter_30.3.-3.4.2020

DELO NA DALJAVO – 2. TEDEN

MATEMATIKA

NAVODILA – 2. teden

SLOVENŠČINA

NAVODILO, 2. teden

Priloga: 7. r., SAMOSTALNIŠKA BESEDA

NEMŠČINA IN AN 7

NAVODILA – 2. teden

NARAVOSLOVJE

NAVODILA – 2. teden

GEOGRAFIJA

NAVODILA – 2. teden

DRŽAVLJANJSKA KULTURA IN ETIKA

NAVODILA-2. teden

Priloga: STANJE CLOVEKOVIH PRAVIC V SLOVENIJI

LIKOVNA UMETNOST

NAVODILA – 2. teden

Priloge: Slike

GLASBENA UMETNOST

NAVODILA – 2. teden

Priloga: Materinski dan

Obišči spletno učilnico https://padlet.com/katjavunderl/55hf8f5mnxag

ŠPORT

NAVODILA – 2. teden

RAZREDNA URA

NAVODILO, 2. teden

IP UREJANJE BESEDIL

NAVODILA – 2. teden

ŠPORT ZA SPROSTITEV

NAVODILA – 2. teden

IZBRANI ŠPORT – NOGOMET

NAVODILA – 2. teden

MPZ

DELO NA DALJAVO – 1. TEDEN

MATEMATIKA

Naloge za ponavljanje in utrjevanje znanja rešuj v zvezek in zraven zapisuj datum, ko si posamezne naloge reševal:

  • TRIKOTNIK: SDZ 2 str. 36, 37/ naloge 85. – 96. (naloge rešuj v zvezek); str. 38- odgovori na vprašanja 1-9 in preveri ali znaš, nal. 1 – 8
  • ponovi RAČUNANJE Z ULOMKI v SDZ 1 str. 95., 96., 97., 98. (razen naloge 158, naloge z zvezdico niso obvezne, lahko pa se potrudiš in jih poskušaš rešiti).

Določi si urnik učenja doma in se s sošolci poveži preko socialnih omrežij, npr. what´s up, snapchat, mesenger, viber,…. Za pomoč lahko preko pametnih naprav prosiš sošolce ali pa vprašanje pošlješ na naslov tadeja.jurkovic@gmail.com.

SLOVENŠČINA

Rešite NPZ, ki ste ga dobili v šoli. Če imate možnost, si NPZ natisnite s spletne strani:

https://www.ric.si/mma/N191-101-2-1/2019061310490604/

Če NPZ naloge ne morete natisniti, odgovore zapišite v zvezek.

Rešitve bomo podali, ko se vrnemo v šolo.

Izpolnite dnevnik domačega branja in preberite knjigo, ki ste jo prejeli v dar (Projekt: Rastem s knjigo), in sicer od Janje Vidmar: ELVIS ŠKORC, GENIALNI ŠTOR.

Kdor nima dnevnika v tiskani obliki, naredi zapiske v zvezek ali pa si ga doma natisne.

Ponavljajte in utrjujte snov, ki smo jo predelali do sedaj (tudi s pomočjo učnih listov, ki smo jih reševali pri urah slovenščine).

Svoje znanje lahko utrjujete tudi s pomočjo interaktivnih vaj na strani:

https://interaktivne-vaje.si/slovenscina_ps/skladnja_6_9r.html

Dnevnik domačega branja

NEMŠČINA

Rešite učne liste, ki ste jih prejeli v četrtek, 12. 3. 2020.

V zvezek izdelajte miselni vzorec in tako ponovite besedišče.

Vaje: https://interaktivne-vaje.si/

Rešujte vaje iz nemščine na spletu. Izberite vsebine, ki smo jih že obdelali.

NARAVOSLOVJE

Si imel kakšne težave pri reševanju nalog?

Se ti je pojavilo kakšno novo vprašanje v zvezi s prebrano snovjo?

DOMOVINSKA VZGOJA IN ETIKA

Rešite vse naloge v delovnem zvezku do strani 62, ki jih še nismo.

Ponovite in utrdite 1. poglavje v učbeniku z naslovom Posameznik, skupnost, država, 2. poglavje z naslovom Skupnost državljanov Slovenije in 3. poglavje Slovenija je utemeljena na človekovih pravicah (še Varovanje človekovih pravic po svetu).

Učno snov lahko utrjujete s pomočjo interaktivnih vaj na spletni strani:

https://interaktivne-vaje.si/dke/dke_vaje_7r.html

ZGODOVINA

Utrjevanje snovi 7

LIKOVNA UMETNOST

Umetniška in industrijska grafika

Rešite kviz o grafičnih tehnikah http://www2.arnes.si/~osngso3s/grafika.htm

Oglejte dva animirana film domačih avtorjev:

https://vimeo.com/350954618

https://vimeo.com/308542567

Na email: vitomirvitomir@gmail.com mi s svojimi besedami napišite,  kateri izmed filmov vam je bil bolj všeč in zakaj.

GEOGRAFIJA

V tem tednu si učenci naložite delovne zvezke, ki jih drugače nimamo in rešujte naloge.

Založba Rokus je za vse odklenila vse gradivo.

1.)Na www.irokus.si se najprej registriraj in nato potrdi mail.

2.)pod kategorijo brezplačna gradiva si naloži sledeče delovne zvezke:

7.razred naloži delovni zvezek Raziskujem Stari svet 7 in reši na str.44-45(verstva Evrope) ter na str. 48-49(Delitev Azije) ter rešuje ostale naloge o Aziji za utrjevanje

ANGLEŠČINA – IP

Ponovite besedišče ter slovnico 7. razreda.

V zvezek zapišite miselni vzorec (enega za besedišče, drugega za slovnico).

Vaje: https://interaktivne-vaje.si/

Rešujte vaje iz angleščine na spletu. Izberite vsebine, ki smo jih že obdelali.

GLASBENA UMETNOST

Ponavljanje

ŠPORT

Vaje za doma

Športne aktivnosti

MPZ

(Visited 125 times, 1 visits today)