3.r DELO NA DALJAVO – 8. TEDEN (11.5. – 15.5.2020)

3.r DELO NA DALJAVO – 7. TEDEN (4.5. – 8.5.2020)

3.r DELO NA DALJAVO – 6. TEDEN (20.4. – 24.4.2020)

3.r DELO NA DALJAVO – 5. TEDEN (14.4. – 17.4.2020)

3.r DELO NA DALJAVO – 4. TEDEN (6.4. – 10.4.2020)

DELO NA DALJAVO – 3. TEDEN

TEDENSKI NAČRT DELA

DELO NA DOMU 3. teden – 3.razred

SPO_Pomlad (3. razred) – odgovori

NEMŠČINA

3.teden_tjn 3r OŠ

NAVODILA ZA OPB 3.razred

DELO NA DALJAVO – 2. TEDEN

NAVODILA, 2. teden PET

NEMŠČINA

NAVODILO, 2. teden

OPB 3. r

OPZ

DELO NA DALJAVO – 1. TEDEN

Na spletni strani šole najdeš mapo za 3. razred. V njej so učni listi (SLJ, MAT in SPO), ki jih reši.

Ne pozabi vaditi poštevanke na LEFU. V posebni datoteki so tudi vaje za KENGURUJČKA, te rešuje, kdor želi.

Pri SPO ponovi in utrjuj snov, ki jo imaš na zalepljenih učnih listih.

Pri GUM ponovi pesmice, ki smo se jih učili.

Ne pozabi na vsakodnevno branje…kar nekaj še vas ni naredilo bralne značke.

Učne liste ti lahko starši natisnejo…lahko pa račune in odgovore zapisuješ v zvezke.

Rešene učne liste in zapise v zvezku boš prinesel v šolo.

Učni listi

MATEMATIKA

DELI CELOTE

MNOZENJE_IN_DELJENJE

ORIENTACIJA

PRIKAZI

SESTEVANJE IN ODSTEVANJE DO 100

SIMETRIJA

VZORCI

SLOVENŠČINA

Poimenovalna in skladenjska zmoznost

Povezovalna besedila

Pravopisne zmoznosti

Razumevanje prebranega neumetnostno besedilo

Razumevanje prebranega, umetnostno besedilo

Zgodba ob slikah

SPOZNAVANJE OKOLJA

SPO_PONAVLJAMO SPO sklop POMLAD

NEMŠČINA

Delovni list 3

OPZ

(Visited 1.627 times, 1 visits today)