OKTOEBER, mesec požarne varnosti

»Dan samozaščitne kulture 2023 na OŠ Stročja vas«

Mesec oktober je mesec požarne varnosti. Povsod potekajo različne dejavnosti, ki vse prebivalce opozarjajo in spominjajo, da je potrebno biti previden pri rokovanju z različnimi snovmi in paziti, tudi, ko so v naravi, na to, da drobna iskrica ne povzroči katastrofe.

V šolah in vrtcih dnevno biva veliko ljudi. Ob uporabi različnih goriv in snovi, je prav, da vsi poznamo tudi način varnega umika in prostor zbirnega mesta. Zato vsako leto izvedemo vajo evakuacije. To leto smo ob tem naredili še dan dejavnosti, kjer so se poleg domačih gasilskih društev, predstavile še druge službe, ki sodelujejo v primeru naravnih in drugih nesreč.  V petek, 27, 10. 2023 je bil tak dan. Učitelji so za učence pripravili enourno uvodno dejavnost. Ob 8.55 je zazvonil alarm, ki je sporočil, da je potrebno zgradbo šole in vrtca mirno zapustiti. Kmalu so se vsi zbrali na zbirnem mestu, ki je na igrišču za košarko ob šoli. Kljub napovedi dežja, je vreme »zdržalo« skoraj do konca šolskega dneva.   

Učenci so se razdelili v 9 skupin in tekom dneva so se zvrstili ob devetih predstavitvenih točkah.

Povabilu šole so se odzvali:

PGD Stročja vas                                  Zdravstveni dom Ljutomer, NMP

PGD Globoka                                       Izpostava URSZR Murska Sobota

PGD Podgradje                                    Policijska postaja Ljutomer

PGD Pristava                                       Rdeči Križ, Območno združenje Ljutomer

PGD Ljutomer 

Učenci in učitelji smo lahko preizkusili veliko orodja, ki ga uporabljajo gasilci, spoznali nastanek Rdečega križa in njihovo dejavnost, slišali, kako so potekala posredovanja ob letošnjih poletnih poplavah, se preizkusili v nudenju prve pomoči in si nadeli težko opremo, ki jo uporabljajo policisti pri svojem delu ob težjih situacijah.

Vsem iskrena hvala za zanimiv in bogat predpočitniški dan.

Galerija slik

(Visited 162 times, 1 visits today)