V petek, 10. 5. 2019 so OŠ Stročja vas obiskali gostje iz Osnovne škole Dušan Jerković Užice, Srbija.

Ratko Trmčić, direktor Osnovne škole Dušan Jerković Užice,

Mirjana Maksimović, pomočnica direktorja,

Milivoje Šukilivić, učitelj razrednega pouka,

Novica Nikitović, računovodja,

Mirjana Jovanetić, učiteljica tehnike in informatike.

Ob 9. uri jih je skupaj z ravnateljico Matejo Leskovar Polanič, učiteljico Tadejo Jurkovič in predsednikom KS Stročja vas Srečkom Mihoričem sprejela županja, mag. Olga Karba. Ob klepetu so gostje spoznavali občino Ljutomer, izmenjali priložnostna darilca ter ugotavljali podobnosti in razlike v šolskem sistemu in delovanju lokalnih skupnosti. Ob 10.20 so učenci z učitelji pripravili pozdravni sprejem s kratkim kulturnim programom. Gostje so imeli priložnost slišati otroški in mladinski pevski zbor, tamburaško skupino Vigred ter mlade harmonikarje. Nastopili pa so tudi starejši učenci folklorne skupine Trütrce, predstavili pa so tudi deklamacijo Svet Jovana Jovanovića Zmaja. Na prireditvi sta direktor Osnovne škole Dušan Jerković Užice in ravnateljica OŠ Stročja vas podpisala dogovor o sodelovanju in si izmenjala priložnostna darila. V nadaljevanju so gostje z vodstvom šole izmenjevali strokovne teme, primerjali potek dela, uporabljene metode, postopke tako na področju pouka kot tudi na vzgojnem področju. Ugotavljali so podobne rešitve, izzive, se pogovarjali o prednostih in rešitvah za določena področja. Ogledali so si mesto Ljutomer, kar pa so morali opraviti na hitro, saj se je vlila ploha. V soboto so si ogledali Staro Goro  – muzej, mlin na veter in baročno cerkev sv. Duha, popoldne pa so spoznavali življenje nekoč v naših krajih pri družini Pavličič v Pristavi.  V nedeljo so se polni vtisov vrnili domov.

Osnovna šola Duša Jerković Užice je centralna šola v mestu. Ima okrog 1200 učencev, ki imajo pouk v dveh izmenah, zaposlenih je okrog 100 strokovnih delavcev.

V prihodnosti imata obe šoli načrt nadaljnjega strokovnega sodelovanja, morebitne izmenjave in prijava skupnega projekta v okviru Erasmus +.

Galerija slik

(Visited 106 times, 1 visits today)