Šolska shema je ukrep, ki pomeni pomoč pri oskrbi s sadjem in zelenjavo ter mlekom in mlečnimi izdelki. Namen ukrepa je izboljšati prehranske navade otrok in mladostnikov. Učenci naše šole imajo v okviru izvajanje tega ukrepa vsak dan na razpolago sadje – jabolka. Večinski delež financiranja se zagotovi s proračuna Evropske unije, ostalo pa s proračuna Republike Slovenije.

Pri razredni uri so učenci 6. razreda ponovili pomen uživanja sadja z vidika vnosa vitaminov in prehranskih vlaknin v telo. Pripravili so sadna nabodala za zdravo in sočno sladkanje.

(Visited 236 times, 1 visits today)