Dne 16.1.2019 smo učenci, od 6. do 9. razreda, imeli naravoslovni dan s sodelovanjem Zavoda RS za varstvo narave, OE Maribor.

Na začetku nam je g. Jožef Sedonja povedal nekaj zanimivih podatkov o bobru. Npr. da je rastlinojedec, na dan poje 2. kg lesene mase, pod vodo zdrži 15 min, plenilci bobrov so volkovi, risi, medvedi, vidre pa plenijo samo mladiče stare do 2 meseca, je zelo pomembne za ohranjanje naravnih habitatov, da živi okoli osem let, da se je k nam ponovno naselil okoli leta 2000 iz Hrvaške in še veliko  zanimivih stvari. Nato smo se z avtobusom odpeljal na Razkrižje. Tam smo se razdelili v dve skupini in se peš odpravili proti reki Ščavnici. Hodili smo ob reki Ščavnici in iskali bobrove sledi. Našli smo veliko oglodanih dreves in dve zapuščeni bobrovi bivališči. Ko smo prišli do izliva Ščavnice v Muro smo se obrnili in pot nadaljevali ob Muri navzgor. Ob Muri nismo opazili veliko aktivnosti bobrov, le na enem mestu je bilo večje število podrtih in obglodanih dreves. Tako se je počasi naša dogodivščina z bobri v naravi končala. Sledil je še daljši sprehod po lepi pokrajini do mesta, kjer nas je pričakal avtobus. Polni novih izkušenj in malo utrujeni od prehojene poti smo se odpravili nazaj v šolo.

                                                                                                                                         Hana Zanjkovič, 7.razred

Galerija

(Visited 138 times, 1 visits today)