V Sloveniji so poleg tradicionalnih tobačnih izdelkov na prodaj tudi nekateri novejši izdelki, npr. elektronske cigarete in tobačni izdelki, v katerih tobak ne gori, ampak se segreva. Medtem ko odrasli večinoma kadijo tovarniško izdelane cigarete, pa mladostniki pogosto posegajo tudi po drugih izdelkih. Razlogi za to so številni, med nji-mi so npr. nove tehnologije, modni, zanimivejši ali netradicionalni izdelki, privlačne arome, blag dim, večja družbena sprejemljivost, promocija v različnih medijih in na družbenih omrežjih, zmotna prepričanja o varnosti in druženje ob uporabi.

1.”Kaj bi bilo dobro, da bi starši in vsi, ki delajo z mladostniki vedeli o elektronskih cigaretah, vodnih pipah in novih tobačnih izdelkih”

http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/gradivo_kaj_bi_bilo_dobro_maj_2018.pdf

  1. “Miti o kajenju”

Razširjenost kajenja se je med mladostniki v Sloveniji v preteklem obdobju pomembno znižala, a še vedno kadi znaten delež mladostnikov. Med 15-letniki v Sloveniji jih je 40% že kdaj kadilo, 13% pa jih kadi vsaj enkrat na teden ali pogosteje. Mladostniki se sicer večinoma zavedajo, da kajenje škodi njihovemu zdravju, a vendar istočasno nanje močno vplivajo različni mediji, prijatelji, filmi…, kar je razlog, da med njimi kroži kar nekaj mitov o kajenju. Miti lahko pomembno vplivajo na začetek kajenja med mladostniki ali pa jih odvračajo od uspešne opustitve kajenja.

http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/nijz_who_miti_o_kajenju_2017_p3_web_pages.pdf

(Visited 20 times, 1 visits today)