2.r DELO NA DALJAVO – 8. TEDEN (11.5. – 15.5.2020)

2.r DELO NA DALJAVO – 7. TEDEN (4.5. – 8.5.2020)

2.r DELO NA DALJAVO – 6. TEDEN (20.4. – 24.4.2020)

2.r DELO NA DALJAVO – 5. TEDEN (14.4. – 17.4.2020)

2.r DELO NA DALJAVO – 4. TEDEN (6.4. – 10.4.2020)

DELO NA DALJAVO – 3. TEDEN

DELO NA DOMU 3. teden

NEMŠČINA

3.teden TJN2 OŠ

OPB 2. razred 3. teden

DELO NA DALJAVO – 2. TEDEN

NAVODILA 2. teden

NEMŠČINA

NAVODILO, 2. teden

OPB 2. r

OPZ

DELO NA DALJAVO – 1. TEDEN

Pri glasbeni umetnosti ponovi pesmice, ki smo se jih učili.

Ne pozabi na vsakodnevno branje, predvsem tisti, ki še niste dokončali bralne značke.

V berilu na strani 70, 71 preberi zgodbo ŽOGICA NOGICA. V zvezek pisno odgovori na vprašanja.

Pri matematiki reši strani 48, 49, 50, 51, in 52 v delovnem zvezku 2. del.

Rešene učne liste in zapise v zvezku prinesi v šolo.

 

Besedilne naloge Datoteka

Križanka POMLADNE CVETLICE Datoteka

Orientacija stotični kvadrat Datoteka

Prepis, odgovori (pisane črke) Datoteka

Simetrija_MZ-lekt Datoteka

Sinica Datoteka

Snovi – Ali še kaj znam Datoteka

NEMŠČINA

Delovni list 2

OPZ

(Visited 124 times, 1 visits today)